سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران با تشریح آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد گفت: روز سه شنبه جلسه مقدماتی برای رسیدگی به پرونده رئیس جمهور سابق برگزار خواهد شد و بر اساس قانون این جلسه غیرعلنی خواهد بود.

به گزارش افکارنیوز ، محسن افتخاری درباره جلسه رسیدگی به اتهامات محمود احمدی نژاد اظهار داشت: جلسه رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور سابق روز سه شنبه ۵ آذر در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار خواهد شد.

وی همچنین در خصوص ادعای یکی از نمایندگان مجلس درباره طرح ۹ شکایت از احمدی نژاد خاطرنشان کرد: در این خصوص اطلاعی ندارم اما پرونده ای که روز سه شنبه رسیدگی می شود همان شکایت هایی است که پیش از این مطرح شده بود و پرونده جدیدی به دادگاه نیامده است.

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران تاکید کرد: جلسه روز ۵ آذر جلسه تحقیقات مقدماتی است و برخی از آن به عنوان محاکمه رئیس جمهور سابق نام می برند. بر اساس قانون پرونده های مربوط به روسای جمهور در دادسرا رسیدگی نشده و مستقیم به دادگاه ارسال می شود.

قاضی افتخاری خاطرنشان کرد: در این جلسه احتمال دارد هر تصمیمی از سوی قضات دادگاه گرفته شود و حتی برای رئیس جمهور سابق قرار منع تعقیب صادر شود.

وی درباره علنی بودن جلسه تحقیق نیز اظهار داشت: با توجه به این که جلسه روز سه شنبه تحقیقات مقدماتی می باشد اساساً و بر طبق قانون باید به صورت غیر علنی برگزار می شود.

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران در خصوص مطالعه پرونده از سوی احمدی نژاد و یا وکیلش نیز خاطرنشان کرد: تا کنون آقای احمدی نژاد و یا وکیلی از سوی وی برای مطالعه پرونده به دادگاه مراجعه نکرده است.

قاضی افتخاری در پایان تاکید کرد: با توجه به این که پرونده در مرحله مقدماتی می باشد نمی توان به جزئیات آن ورود پیدا کرد.

قرار است روز سه شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشور با شکایت های صورت گرفته علیه وی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حاضر شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات