وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی گفت: دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد مامور پلیس فتا را در مرگ ستار بهشتی نپذیرفت و آن را شبه عمد تشخیص داد.

به گزارش افکارنیوز، وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی گفت: دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد مامور پلیس فتا را در مرگ ستار بهشتی نپذیرفت و آن را شبه عمد تشخیص داد.

«گیتی پورفاضل» افزود: دادگاه درباره اختلاف نظر من و بازپرس مبنی بر قتل عمد یا شبه عمد بودن مرگ ستار بهشتی تصمیم گرفته و پرونده را به شعبه اول دادسرای جنایی تهران ارجاع کرده است.

وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی گفت: طبق احضار قبلی دادسرا، امروز به شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی مراجعه کردم که اعلام کردند چون دادگاه قتل عمد را نپذیرفته و پرونده اتهام قتل عمد بسته شده، برای رسیدگی به اتهام شبه عمد باید مجددا طرح دعوا کنیم.

پور فاضل اضافه کرد: طرح دعوای مجدد با اتهام شبه عمد را فعلا قبول نکرده ام و در این باره باید با موکلم مشورت کنم.

وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی گفت: ما مرگ ستار بهشتی را همچنان قتل عمد می دانیم و شبه عمد را قبول نداریم.

وی اظهار داشت: در اتهام شبه عمد از متهم تا زمان برگزاری دادگاه کفالت یا ضمانت می گیرند و بیشترین مجازاتی که در صورت محکومیت متهم در نظر گرفته می شود، پرداخت دیه است.

شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی تهران، مرگ ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص داده بود که وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی به این مساله اعتراض کرد و پرونده برای رفع اختلاف به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت ارجاع شد که پس از چند مرتبه رفت و آمد پرونده بین دادسرا و دادگاه، دادگاه مرگ ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص داد.

قاضی اگر مرگ ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص دهد، با همین عنوان در دادگاه کیفری کارکنان دولت رسیدگی می شود؛ اما اگر مرگ ستار بهشتی قتل عمد تشخیص داده شود، رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های کیفری استان خواهد بود.

پیشتر قرار بود شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت درباره قتل عمد یا شبه عمد بودن مرگ ستار بهشتی تصمیم بگیرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات