یک روانپزشک در تقسیم بندی انواع خشونت های خانگی به آزارهای فیزیکی و روانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر خشونت فیزیکی در جامعه نقش کم رنگ تری پیدا کرده و بیشتر زنان از خشونت های روانی رنج می برند.

به گزارش افکارنیوز ، دکتر سیدرضا مهدوی با بیان اینکه خشونت خانگی به معنای هر رفتار خشنی است که موجب آسیب جسمی یا روانی زن شود، اظهارکرد: وضعیت نامناسب اقتصادی، شغلی، اعتیاد و همخوانی نداشتن تفکرات قومی و قبیله ای فرد با همسرش از مهم ترین عوامل زمینه ساز خشونت محسوب می شود.

وی ادامه داد: مهاجرت خانواده از روستا به شهر و آشنا شدن با مسائل فرهنگی و اجتماعی جدید که با باور ها و عقاید قدیم در تضاد باشد خصوصا اگر زن و مرد پختگی فرهنگی و علمی کافی را نداشته باشند، می تواند باعث ایجاد خشونت در خانه شود.

مهدوی در تقسیم بندی انواع خشونت های خانگی به آزارهای فیزیکی و روانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر خشونت فیزیکی در جامعه نقش کم رنگ تری دارد و بیشتر زنان از خشونت های روانی رنج می برند و آزارهای روانی طیف بیشتری از زنان را به دام آسیب های خود می کشاند که شامل اهانت به عقاید، تحقیر و کم توجهی مرد به زن است.

شیوع خشونت در بین افراد متاهل بیشتر است


این روانپزشک شیوع خشونت های فیزیکی و روانی را در بین افراد متاهل بیشتر دانست و اظهار داشت: متاسفانه بیشتر زنان جامعه ما خط قرمز مانند پرهیز از قلیان یا حضور به موقع در خانه برای شوهرانشان تعیین نمی کنند و همچنین با آموزش مهارت های زندگی مانند نحوه بازگوکردن خواسته هایشان آشنا نیستند که باید در این زمینه مهارت های لازم را کسب کنند.

مهدوی با بیان اینکه تعداد بالایی از زنان مشکل خود در زندگی را اعتیاد همسر به ویژه مصرف شیشه می دانند، گفت: مهمترین پیامد اعتیاد به مواد محرک صنعتی بدبینی و به دنبال آن پرخاشگری، نزاع و حتی خشونت جسمی را به دنبال دارد و معمولا همسر معتاد صدمه های فراوانی می بیند که به راحتی قابل جبران نیست و دچار مشکلات روحی و روانی عدیده می شوند.

وی بیان کرد: معمولا زنانی که در شهرهای کوچک و روستا زندگی می کنند اعتیاد همسرشان به خاطر" ترس از آبرو" برای والدین و اطرافیان خود بازگو نمی کنند؛ چرا که ممکن از طرف اطرافیان خود مورد مواخذه قرار بگیرد، در حالی که اگر فردی از اعتیاد همسرش مطلع است باید والدین و دیگر اطرافیان خود را آگاه کند و این موضوع به تنهایی قابل حل نیست.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات