یک استاد دانشگاه گفت: زن ها مردان را مظهر چشم غره و غول های بی شاخ و دم می دانند و مردان نیز زنان را مظهر دلهره و اشک و ناله های بیهوده و این نگاه اشتباه باعث تزلزل بنیان خانواده می شود.

به گزارش افکارنیوز ، حجت الاسلام اکبر مرتضوی کیاسری گفت: در اسلام هیچ نهادی مقدس تر از خانواده نیست و هیچ بنا و بنیانی هم ارزشمندتر از این بنا نهادن محاسبه نشده است تا جایی که ما در فرهنگ دینی خود می بینیم که نماز فرد مجرد در فضیلت از نماز کسی که مجرد نیست و بنیان خانواده را شکل داده است برابر نیست.

وی ادامه داد: هدف از ازدواج آرامش بشر است اما اینکه چه عواملی این آرامش را تهدید می کند که به نوعی از آنها تحت عنوان طلاق های عاطفی یاد می شود که ارتباطات، دلسوزی ها را هدف قرار می دهد.

این استاد دانشگاه افزود: اولین نکته ای که این پیوند را تهدید می کند عدم شناخت کافی و لازم نسبت به جایگاه زن در نظام آفرینش و جایگاه مرد در نظام هستی است یعنی زن ها مرد شناسی کمی دارند و و مردها نیز شناخت درستی از زن ندارند و در بسیاری از مواقع حداکثر جمله ای که می توان از این شناخت داد این است که زنان، مردان را افرادی دارای گردن های کلفت و سینه های ستبر می دانند و مردها می گویند زن ها رویی زیبا و روحی ضعیف و روانی آسیب پذیر دارند.

وی اظهار داشت: زن ها مردان را مظهر چشم غره و غول های بی شاخ و دم می دانند و مردان نیز زنان را مظهر دلهره و اشک و ناله های بیهوده می دانند و این نگاه که زن مرد را عنصری الک و مرد نیز زن را عنصری کلک و فریبکار بداند باعث تزلزل بنیان خانواده می شود.

رئیس انجمن روان شناسی ایرانیان افزود: زوج های جوان هدف گذاری کنند که چه چیز از هم می خواهند و پیوند بر اساس هدف باشد، نکته دیگر فرصت شناسی و چالش شناسی است و انتظارات از یکدیگر را بر اساس امکان بگذارند و انتظارات خلق الساعه نداشته باشند.

حجت الاسلام کیاسری افزود: زوج ها باید این نکته را در نظر داشته باشند که یک سری مسائل هیچوقت محقق نمی شود و موقعی که تمام این کارها را انجام دادند باید به سمت فرهنگ مهربانی و وفاداری بروند و اگر این عوامل رعایت شود طلاق های عاطفی و طلاق های واقعی رخ نمی دهد و من فکر می کنم این دایره بسیار مهم است و به همین دلیل امروز بنیان خانواده در حال تهدید است.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر اجازه ندهند الگوهای اجنبی در فرهنگ بومی و دینی ما وارد شود چون در تضاد با بسیاری از ارزش های ما است و سنت های دیرین را که در قالب فرهنگ عمومی و دینی به ما رسیده است رعایت کنند و اگر این اتفاقات رخ دهد شاهد ثبات خانواده خواهیم بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات