رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ذات پژوهش، از پرسشگری آغاز می شود و ریشه پرسشگری در آزادی است؛ بنابراین در نظامات مختلف مدیریتی و اجرایی، بسته به نگرش ها و باورها، رویکرد به پژوهش متفاوت می باشد.

به گزارش افکارنیوز ، احمد مسجدجامعی اظهار کرد: در نظام های متمرکز، آمرانه و بالا به پایین، ضرورت به وجود پژوهش نمی بینیم؛ زیرا تمامی سیاست ها موردی و مقطعی است، اما در نظام های مردم سالار و مردمی، پژوهش ریشه در پرسشگری دارد؛ زیرا پاسخگویی یک اصل است و آزادی و کرامت انسانی یکی از مبانی افق های سیاسی این نظام هاست. در اینجا پژوهش رشد و گسترش می یابد و فرهیختگان و دانشمندان در جامعه ارجمند می گردند.

به گفته وی، در نگاه قانون اساسی، به هم پیوستگی بین آزادی، اندیشه و پژوهش را به خوبی شاهد هستیم. در اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف نظام را افزایش روحیه تحقیق و تتبع برشمرده و صراحتا می گوید: مسئولان و مجریان، موظف به تقویت روحیه بررسی و تتبع و ابتکار در همه زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، افزود: پژوهش منشاء هرگونه قانون ماندگار و نظارت تاثیرگذار است. اکنون در سطح جهان نیز مراکزی که فعالیت نظارتی یا قانونگذاری انجام می دهند، یک بخش ویژه پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین کتابخانه و مرکز اسناد دارند. در طبقه بندی های جهانی، دو شیوه برای مجموعه های آزاد و اسناد می شناسیم که یکی «رده بندی دیویی» و دیگری «کنگره» است. رده بندی کنگره، برخاسته از ضرورت های نظارت دستگاه های پارلمانی و قانون گذاری بر مجموعه اسناد و کتاب های جمع آوری شده است. این نشان می دهد که در ذات مدیریت شهری، چه به لحاظ نظری، چه از دید قانون اساسی و چه بنا به تجربه جهانی، پژوهش یکی از ارکان پذیرفته شده و مورد قبول به حساب می اید.

مسجدجامعی با بیان اینکه در کشور ما از زمان شکل گیری شوراهای محلی، دغدغه تولیدات پژوهش های محلی، گسترش شتابان یافت و شاهد دوره ای هستیم که کتاب ها، تحقیقات و مقالاتی با رویکرد محلی شکل گرفته اند، اظهار کرد: به عنوان نمونه، حجم آثار منتشر شده درباره تهران از اوایل دهه ۸۰ با رشدی شتابان و چشمگیر همراه بوده و این روند به حوزه تولیدات هنری و سینمایی نیز راه یافته به نحوی که مجموعه آثار عرضه شده در سالهای مذکور، بیش از تولید همه دهه های پیشین است. منظور، همان چند سال بعد از تحقق قانون شوراها می باشد.

وی در ادامه افزود: طبقه بندی از پایین به بالا دارای ۵ محور در حوزه مسائل شهری می باشد که شامل؛ مسائل محلی، منطقه ای (که ۲۲ منطقه داریم و در تقسیم بندی ها و مطالعات جدید می توان آن ها را قالب بندی جدیدی نمود تا به کارایی بیشتر و جمع و جور شدن حوزه ی اداری منجر گردد) ، مسائل پهنه ای (تهران به لحاظ جغرافیایی به پنج پهنه تقسیم می شود و علاوه بر آن با پهنه های دیگری مواجهیم، مثلا موضوعات مشابهی که از لحاظ مکانی پراکنده اند نظیر بافت فرسوده، پهنه های تاریخی، محدوده اسکان غیررسمی و… ) ، و بالاخره «مشکلات شهری» داریم که کم و بیش در تمام شهر به چشم می خورد؛ مثلا عدم استقرار مکانی، پدیده خانه به دوشی که مسئله ای بسیار مهم در شهر تهران است، فقر شهری، اعتیاد و آسیب های اجتماعی و آلودگی های صوتی نهایتا مسائل فراشهری مانند آلودگی هوا، ریزگردها، تامین آب و حمل و نقل عمومی را می بینیم که ریشه هایی فراتر از یک شهر دارند.

وی تاکید کرد: لازم است سازمان تحقیق مدیریت شهری، به مشکلات مذکور، در یک نظام قاعده مند بپردازد تا مجموعه پژوهش ها، راهکارهای بهتر اداره امور را پیش روی مجریان قرار دهد.

مسجد جامعی با بیان اینکه محله، همان چرخ کوچکی است که موتور محرک عمده فعالیت ها و زمینه محوری بسیاری از پژوهش ها و ارائه راهکارها می باشد، گفت: از این رو مدیران شهری ما عموما معتقدند بیش از ۶۰ درصد مسائل شهر را می توان در محله و با کمک نمایندگان منتخب محل، یعنی شورایاری ها حل کرد و با همین رویکرد، زمینه شناسایی مشکلات سطوح مختلف فراهم شود. در قانون اساسی نیز، در همین زمینه تاکید بر نظام برنامه ریزی مبتنی بر مقتضیات محلی است. دربند دیگری از قانون توضیح داده که مقتضیات، از محل آغاز می شود و اسم «شورای محله» در قانون اساسی به صراحت آمده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: اگر بخواهیم به سمت پژوهش هایی برای پاسخ به سوال های روشن برویم، در این نگاه، محله اولویت دارد و برای برنامه ریزی، نیاز به اولویت بندی مسائل و پرسش ها در سطوح محله احساس می شود. امروز تهران بسیار گسترده شده و محلات بی شماری دارد، اما محله ها حلقه های شکل گیری دارند و از جماعت های خویشاوند، هم آیین، هم صنف، هم زبان و هم ولایتی شکل گرفته اند و بر این مبنا، هویت فرهنگی و اجتماعی محله استقرار یافته و با فراز و فرودهایی ادامه دارد.

مسجدجامعی اظهار کرد: رویکرد مشخص مدیریت کلان شهر تهران، محله محوری است. برآیند کل مدیریت شهری، اعم از شورای شهر و شهرداری، اصرار به ادامه فعالیت شورایاری ها به عنوان نهاد مردمی پایداری دارند که می تواند به مدیریت شهری در جهت اداره بهتر شهر کمک کند. این را شورایاران و برنامه ریزان به صورت قطعی می دانند.

وی خاطرنشان ساخت: متاسفانه در عین حال که نگاهمان بر اساس محله محوری بوده، کم ترین پژوهش ها در این حوزه انجام شده است که نیازمند همت بیشتری در این مورد می باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات