جامعه ای که برای ارتقای سلامت روانی و معنوی خود سرمایه گذاری می کند نباید شاهد توسعه اعتیاد باشد.

به گزارش افکارنیوز ، دکتر محمد باقر صابری زفرقندی به بهانه برگزاری نخستین همایش سلامت معنوی در کشور، با اشاره به ابعاد سلامت و تاثیر هر بعد بر ابعاد دیگر اظهار داشت: ابعاد تشکیل دهنده موجودیت هر انسانی شامل بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است. انسان سالم انسانی است که همه ابعاد وجودی او سالم باشد. نقصان در هر بخش و هر بعد از موارد مذکور می تواند منجر به بیماری و یا ناتوانی شود. هرگونه تغییر در روند طبیعی زیست شناختی و یا کارکرد اعضا و یا پیکربندی بدن منجر به بیماری جسمی می شود.

وی افزود: اختلال در ابعاد جسمی بدن هر چند محدودیت و معلولیت را برای فرد به دنبال خواهد داشت لیکن فرد را از حیض انتفاع برای ادامه زندگی ساقط نمی کند. یک فرد معلول می تواند و باید یک زندگی شاد و توام با امنیت و آرامش داشته باشد. لذا سلامت در نبود بیماری جسمی خلاصه نمی شود. بعد روانی، بعدی از ابعاد بشر است که هرگونه اشکال در روند طبیعی آن منجر به محدودیت و معلولیتی می شود که با تظاهر شدیدتر همراه است و به دلیل اینکه بخشی از سلامت جسمی نیز متاثر از سلامت روانی است لذا نبود سلامت روان حتماً در سلامت جسمی نیز ایجاد خدشه می کند.

صابری زفرقندی ادامه داد: آنچه به عنوان شاخص های سلامت می شناسیم خصوصاً احساس آرامش، امنیت و بهزیستی و… در معلولیت های جسمی ممکن است از بین نرود ولی در نبود سلامت روانی رسیدن به شاخص های فوق بسیار سخت می شود. لذا ادعایی که می گوید بدون سلامت روانی سلامت جسمی معنی ندارد قابل دفاع است.

عضو هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان کرد: سلامت اجتماعی اعم از بعد فردی و یا جامعه ای آن، بعد مهمی از سلامت است که با دو بعد دیگر در تاثیر متقابل است. انسان های سالم از نظر جسمی و روانی جامعه ای سالم را بنا می نهند و جامعه سالم بستری مهم و غیر قابل انکار برای تامین سلامت جسمی و روانی است. سلامت معنوی نیز بعدی از سلامت است که جوهره اصلی و موتور محرک ابعاد دیگر سلامت می تواند باشد.

هدف سلامت معنوی


صابری زفرقندی بیان داشت: معنا دادن به زندگی که با سلامت معنوی محقق می شود عنصر اصلی برای ارتقاء سلامت است. هدف از سلامت در بهداشت جسمی کنترل بیماری ها و معلولیت ها است. این هدف در بهداشت روانی با کاهش استرس ها و تنش ها و نهایتاً کاهش و کنترل بیماری های روانی تعریف می شود. جامعه سالم از نظر سلامت اجتماعی نیز جامعه ای است که رفتار آحاد جامعه منطبق بر قوانین و با حفظ حقوق هم نوعان باشد.

وی گفت: نوع دوستی، صله ارحام، دانش اندوزی، صدق و صفا از اهداف ارتقاء سلامت اجتماعی است. هدف غایی سلامت معنوی نیز معنی دادن به زندگی در کنار توسعه مکارم اخلاقی در جامعه است. یکتا پرستی، اتکا به قدرت برتر و لایزال الهی، امید به جاودانگی ابدی، اعتقاد به بازگشت به مبدا هستی مشخصه هایی مهم در سلامت معنوی است.

چه مذاهب و کشورهایی از سلامت معنوی بیشتری برخور دارند


صابری زفرقندی اضافه کرد: با نگاه به ابعاد مختلف سلامت باید اذعان کرد که هیچ کدام از ابعاد سلامت به باورها، جغرافیا و یا نژاد خاصی ارتباطی ندارد. همچنانکه با واکسیناسیون فارغ از مذهب، نژاد، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، موقعیت جغرافیایی می شود از انتشار برخی از بیماری جلوگیری کرد و از مرگ و میر میلیون ها انسان کاست، بهره مندی از سلامت روانی و معنوی نیز مرتبط با نوع بشر بوده و یک بخش لاینفک از سلامت است. به عبارتی هیچ ملت و کشوری نمی تواند ادعا کند که سلامت معنوی محصور در کشور و مردم او است. هیچ کشور و ملتی نیز فارغ از کیش و مرام نمی تواند ادعا کند که بی نیاز از سلامت معنوی است.

نگرانی از طرح سلامت معنوی


وی تصریح کرد: برخی از سلامت معنوی استنباط نادرستی دارند. این درک نادرست دستمایه مخالفت عده ای دیگر در اصل وجوب سلامت معنوی نیز شده است. عده ای با سوء استفاده از موضوع سلامت معنوی، در صدد رواج برخی تفکرات خود ساخته در قالب عرفان های کاذب، خرافه گرایی و تشکیل اجتماعاتی هستند که بخواهند سلامت معنوی را منحصر به ایده و مرام خود کنند.

وضعیت سلامت معنوی در کشورهای غیر اسلامی


صابری زفرقندی اظهار داشت: کشورهای مذهبی الزاماً از سطح سلامت معنوی بالاتری برخوردار نیستند. چه بسا افراد و کشورهایی که در ظاهر غیرمذهبی هستند ولی با شناخت درست و بکارگیری روش های علمی توانسته باشند که بعد سلامت معنوی را تقویت کنند. بنابراین همچنانکه برای ارتقاء سلامت جسمی بهره گیری از دانش و امکانات مناسب ضروری است، برای بهرمندی جامعه از سلامت معنوی نیز باید ابزارهای لازم و طرق علمی را به مدد گرفت.

وی ادامه داد: مذاهب و ادیان عموماً و اسلام خصوصاً آموزه های ذی قیمتی برای ایجاد بستری مناسب برای ارتقاء سلامت معنوی به بشر عرضه داشته اند. پیامبر بزرگوار اسلام هدف از بعثت خود را اکمال مکارم اخلاق اعلام کرده است. سیره علمی و عملی او و ائمه هدا نیز تماماً موید تلاش برای دستیابی به این هدف والا است. هدف پیامبران الهی ایجاد رفاه و آسایس برای بشریت بوده است و مخاطبان این بزرگواران محدود و محصور به پیروان و یا منطقه جغرافیایی خاصی نمی شود.

صابری زفرقندی بیان داشت: بنابر این اگر افراد مذهبی نیز نتوانند از آموزه های دینی برای ارتقاء سلامت معنوی بهرمند شوند همچنانکه در مورد بهداشت عمومی و بیماری ها نیز صادق است تقصیر متوجه آن فرد و جامعه است. این توضیحات بیشتر برای پاسخ به این ابهام بود که اگر سلامت معنوی تا این اندازه از اهمیت برخوردار است لابد همه مسلمانان و یا کشورهای اسلامی و یا حکومت های مذهبی باید سرآمد دیگران باشند حرف درستی نیست.

وی عنوان کرد: اولیای الهی همه را به رعایت بهداشت فردی برای حفظ سلامت جسمی، رعایت تقوای برای حفظ سلامت اجتماعی، دعا و نیایش برای معبود برای حفظ سلامت معنوی، کمک به هم نوع، ظلم ستیزی، صله ارحام و… برای حفظ سلامت روانی توصیه کرده اند. ممکن است در اجرای این فرامین که با منشا وحی بر همه مردم ابلاغ شده است غیر مذهبی ها و کشورهای دیگر از مسلمین پیشی گرفته باشند.

جامعه ای که شاهد انواع بزه های اجتماعی و اعتیاد است چگونه می تواند سلامت معنوی داشته باشد

صابری زفرقندی تصریح کرد: نکته اصلی همین جا است. اگر در جامعه ای عفونت های واگیر بیداد کرد اشکال در اصول بهداشت نیست اشکال در عدم بهره گیری و رعایت اصول بهداشتی است. اگر ابعاد بهداشت معنوی به درستی در جامع ترویج شود و بسترهای مناسب برای ارتقای آن فراهم آید خصوصاً اگر سلامت معنوی توام با تدین و مقید بودن به احکام شرعی که بخشی از سلامت معنوی است باشد نباید ما شاهد بزه کاری های اجتماعی باشیم.

عضو هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: جامعه ای که برای ارتقای سلامت روانی و معنوی خود سرمایه گذاری کند و تلاش بایسته انجام دهد نباید شاهد توسعه اعتیاد باشد. بیماری های اجتماعی مثل انواع خشونت، اعتیاد و طلاق و امثالهم در جامعه و افرادی به سرعت رشد می کند که محروم از سلامت روانی و معنوی هستند.

افراد مذهبی نباید معتاد شوند


صابری زفرقندی خاطرنشان کرد: مذهبی بودن و دینداری با سلامت معنوی دو موضوع مجزا است. افراد مذهبی و دیندار راحت تر می توانند سلامت معنوی خود را ارتقاء دهند. در این صورت در برابر بزه های اجتماعی مثل اعتیاد مصونیت بیشتری خواهند داشت. در صورت فقدان سلامت روانی و سلامت معنوی فارغ از مذهبی بودن یا نبودن شانس ابتلاء به بیماری های اجتماعی بالاتر است. مثل اینکه اگر بهداشت فردی و عمومی رعایت نشود برای بیمار شدن تفاوتی نمی کند که فرد مذهبی باشد و یا لامذهب.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات