مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از نداشتن تعرفه خدمات انتقال خون در بیمارستانهای کشور انتقاد کرد و گفت: در زمینه انتقال خون بیمارستانی هیچ کاری در ایران انجام نشده و شاخصهای مربوط به" انتقال خون خودی" در ایران صفر است.

به گزارش افکارنیوز ، دکتر علی اکبر پورفتح اله روز یکشنبه در مراسم روز پژوهش که با محور" مدیریت مصرف خون در بیمارستانها" برگزار شد، با بیان اینکه طب انتقال خون در کشور ما یک تصویر کاریکاتوری دارد، اظهار کرد: چرخه انتقال خون از تولید تا مصرف را دربر می گیرد.

وی ادامه داد: در بخش اول که شامل تولید فرآورده های خونی می شود، شاهد شاخصهای برتری هستیم. به عنوان مثال در حال حاضر ایران دارای شاخص ۲۷ اهداکننده در هر هزار نفر است. اما متاسفانه در زمینه شاخص های مصرف خون در بیمارستان، وضعیتمان فاجعه بار است. در حالی که ۱۰ درصد از خون مورد نیاز در برخی کشورهای پیشرفته از طریق «انتقال خون خودی» تامین می شود، اما این شاخص در کشور ما صفر است و درواقع می توان گفت در این زمینه هیچ کاری در ایران انجام نشده است و هیچ شاخص بیمارستانی در خصوص مصرف خون نداریم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران همچنین به عدم وجود گایدلاین های ملی در زمینه مصرف خون و فرآورده های آن اشاره کرد و گفت: یک علت فقدان این نقشه راه به ساختار مراکز درمانی بازمی گردد. اکنون بانک های خون بیمارستانی بخش کوچکی از نیاز بیمارستانی ما به خون را در حد آزمایشگاه تامین می کند، در حالی که مراکز درمانی باید مجهز به سیستم های انتقال خون باشند.

پورفتح اله اضافه کرد: این سیستم برای ما امکان انتقال خون خودی را فراهم کرده، امنیت خون و فرآورده های آن را افزایش داده و ذخیره خون را در حد مناسبی نگاه می دارد و می تواند دستاوردهای بزرگی را برای مراکز درمانی مان به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه امروز بحث مدیریت خون در بیمارستان مطرح است، گفت: اگر پزشکان ما بیاموزند که کم خونی بیمار را قبل از انجام عمل جراحی برای وی اصلاح کند، به مراتب نیاز بیمار به خون کاهش یافته و شاهد بهبود فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن از جمله تسریع ترمیم زخمها خواهیم بود. امروز ادبیات طب بدون انتقال خون مطرح است و هنر جراح این است که بتواند با حداقل مصرف خون، بیمار را عمل کند. به عنوان مثال چندی پیش برای اولین بار عمل پیوند ریه بدون نیاز به خون انجام شد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، اقتصاد انتقال خون را بزرگترین چالش پیش روی این نهاد دانست و گفت: وقتی خون به صورت رایگان در اختیار مراکز درمانی قرار می گیرد، هیچ بیمارستانی انگیزه ورود به سرویس انتقال خون را ندارد. همچنین هیچ بیمارستانی برای گسترش انتقال خون خودی تمایلی نشان نمی دهد، در حالی که این سیستم می تواند هزینه های مراکز درمانی را به نحو قابل توجهی کاهش دهد.

وی ادامه داد: تا بر روی اقتصاد انتقال خون کار نکنیم، نمی توانیم در زمینه سرویس انتقال خون بیمارستانی فعال شویم. جای تعجب است که ما در همه موارد به خودگردانی رسیده ایم. همه خدمات تعرفه دار شده اند. اما هنوز خدمات انتقال خون تعرفه ای ندارند و در حالی که تزریق خون در بیمارستان ها دارای تعرفه است، اما دریافت خون و آماده سازی آن دارای تعرفه ای نیست.

پورفتح اله افزود: متاسفانه وقتی بحث تعرفه دار شدن خدمات انتقال خون مطرح می شود، دچار چالش می شویم و اسم آن را" خون فروشی" می گذارند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه امروز بیمه ها در کشورمان ناکارآمد هستند، گفت: اقتصاد انتقال خون در مجموع به نفع کشور و به نفع بیمه هاست. باید با بیمه ها تعامل کنیم و به سمتی پیش برویم که سرویسهای انتقال خون در بیمارستانها مستقر شوند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات