در دادگاه خانواده؛

زن جوانی به خاطر اینکه ارثیه پدری اش صرف سفرهای گردشی خارج از کشور همسرش شده، به دادگاه خانواده رفت و شکایت کرد.

به گزارش افکارنیوز ، زنی جوان با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست مهریه خود را به قاضی یکی از شعب این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد و گفت: حدود ۸۰ میلیون تومان بعد از فوت پدرم به من ارث رسید که همه را به شوهرم دادم ولی او قدر مرا ندانست و همه را خرج مسافرت های خارج از کشور خود کرد.

وی با بیان اینکه شوهرم بسیار ولخرج است، ادامه داد: به دادگاه آمدم تا مهریه ام که ۵۰۰ سکه بهار آزادی است از شوهرم گرفته و بعد از مدتی از او جدا شوم چراکه ادامه زندگی در کنارش برایم سخت است و باید به این عذاب پایان دهم.

زن بار دیگر در مقابل قاضی پرونده با اشاره به اینکه شوهرم اصلاً به فکر زندگی مشترکمان نیست، افزود: وضع مالی شوهرم مناسب است و می تواند مهریه ام را پرداخت کند چرا که مدیر یک قسمت از بخش شرکت تجاری است و برایش پرداخت مهریه سخت نیست.

وی با بیان اینکه ۴ سال از زندگی مشترکمان می گذرد، گفت: شوهرم ارثیه پدرم که من به او دادم تا برای زندگیمان پس انداز کند را خرج عیاشی و تفریح خود کرده و دائم با دوستان خود در حال مسافرت است و تصور نمی کند که زندگی مشترک نیز دارد.

زن با بیان اینکه معلوم نیست شوهرم برای مسافرت به کدام کشور ها می رود، افزود: شوهرم بدون هماهنگی من به مسافرت مجردی رفته و توجهی به من ندارد؛ خسته شدم و می خواهم با گرفتن مهریه ام پشتیبان داشته باشم.

مرد در دادگاه خانواده حضور داشت و با بیان اینکه من با همسرم نیز به مسافرت رفتم و برایش کم نگذاشته ام، اظهار داشت: همسرم ۸۰ میلیون تومان پول نقد، برای پس انداز زندگیمان به من داده و از فردای آن روز اعلام کرد که پولش را می خواهد درست است که ارثیه همسرم را خرج مسافرت هایم کردم ولی بالاخره این مبلغ را به او باز خواهد گرداند.

وی افزود: همسرم نباید نگران باشد چراکه من و او زیر یک سقف زندگی می کنیم و قرار نیست بنده فرار کنم و مهریه اش را نیز تا «قران «آخر می پردازم و نمی گذارم زیر منت او بمانم.

زن خطاب به مرد گفت: پس مهریه و ۸۰ میلیون تومان را بپرداز.

مرد در ادامه بیان کرد: قبول می کنم که مهریه همسرم را به صورت قسطی بپردازم و به من فرصت دهد و ۸۰ میلیون تومان ارثیه پدرش را بازگردانم.

بعد از چند دقیقه سکوت، قاضی پرونده با توجه به وضع مالی مناسب مرد و سرمایه وی او را محکوم به پرداخت مهریه کرد و به دلیل اصرار زن درخواست و تعهدی از سوی مرد برای پرداخت ارثیه زن گرفته شد و آن دو را به مصالحه دعوت کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات