وزارت علوم دولت دهم یارانه غذایی دانشگاههای غیردولتی را از سال گذشته تاکنون پرداخت نکرده بود و به تازگی این مبلغ به دانشگاههای مذکور اختصاص یافت.

به گزارش افکارنیوز ، علی آهون منش گفت: از دی ماه سال گذشته یارانه مواد غذایی موسسات و دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی پرداخت نشده بود.

وی ادامه داد: این مبلغ برای ۲۰ درصد دانشجویان، برای یک وعده غذای ۵ روز هفته یعنی شنبه تا چهارشنبه همچنین ۲۰ درصد قیمت تمام شده، اختصاص یافت.

به گفته رئیس اتحادیه دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی، این مبلغ در زمان سرپرستی توفیقی به صورت علی الحساب پرداخت شد اما تکلیف این یارانه برای سال جاری هنوز اعلام نشده و تضمین نکردند این مبلغ افزایش می یابد یا طبق روال گذشته پرداخت می شود.

آهون منش با بیان اینکه مبلغ اختصاص یافته صرفاً بدهی سال گذشته بود، اضافه کرد: قیمت تمام شده برای هر وعده غذایی بین ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ غیردولتیها تومان اعلام شده است در حالیکه قیمت تمام شده صندوق رفاه بین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان است و مشخص نیست مابقی این قیمت را غیردولتیها باید پرداخت کنند یا توسط صندوق رفاه پرداخت می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات