زندگی کردن با اعتیاد و افراد معتاد موجب آشفتگی کل خانواده و تهدید کننده سلامت آن است. در بسیاری از خانواده ها زندگی توام با اعتیاد، زندگی در یک وضعیت اضطراری است، یعنی زندگی در وضعیتی که همواره باید مهیا و آماده امور غیرمترقبه بود.

به گزارش افکارنیوز ، خانواده های معتادان به روش های مختلف و متعددی در مقابل اعتیاد واکنش نشان می دهند. این شیوه ها و طرز واکنش ها، دامنه وسیعی از رویارویی و مداخله سالم گرفته تا سازگاری ناسالم و غیرمنطقی با اعتیاد را دربر می گیرد. متاسفانه، اکثریت خانواده های معتادان زندگی با اعتیاد را می آموزند و نظام خانواده را به تطبیق و سازگاری با آن وا می دارند.

مدارا و سازگاری و وفق دادن یک خانواده با اعتیاد ، موجب ناسالم شدن کل خانواده می شود. درواقع، اعضای خانواده نیز، مانند شخص وابسته به مواد مخدر از همان مکانیسم های دفاعی معتادگونه و نامتعارف برای وفق دادن و کنار آمدن با مسائل و مشکلات استفاده می کنند. خانواده هایی که خود را با اعتیاد وفق می دهند، به عنوان خانواده معتاد توصیف و تعریف می شوند. این خانواده ها ممکن است، یک یا چند عضو مستعد و در معرض خطر وابستگی به مواد مخدر را پرورش دهند. زیرا اقدام ها و شیوه های برخوردی که این خانواده ها در پیش می گیرند، اغلب خرابی و نابسامانی بیشتری در نظام خانوادگی و استمرار بیماری فرد معتاد نیز فراهم می کنند.

خانواده و اطرافیان و به طور کلی محیط پیرامون فرد معتاد، می تواند زمینه های استمرار و تقویت اعتیاد را به طرق متعدد فراهم سازد. به همین دلیل، درگیر کردن خانواده های معتادان در برنامه های بهبودی، جزء اصلی و انفکاک ناپذیر هر گونه برنامه های بهبودی از اعتیاد است.

به عبارت دقیق تر، بهبودی کامل و جامع و پایدار، مستلزم بهبودی شخص معتاد و کل خانواده اوست. هدف از برنامه بهبودی برای خانواده معتادان این است که، زخم های فراوانی که از اعتیاد در خانواده ناشی شده است، التیام یابد و شرایط بهبودی فرد معتاد آماده و مهیا و محیط بهبودی نیز مناسب و با ثبات شود.

اگر سیستم خانواده به سبب وابستگی به مواد مخدر و دیگر داروهای اعتیادآور تغییر کرده و خانواده دچار آشفتگی شده باشد، به طور قطع این حالت باعث تقویت و شدت اعتیاد فرد معتاد و رفتارهای معتادگونه در خانواده خواهد شد. اغلب یک بحران و فشار خانوادگی می تواند، بیمار را به درمان وادار کند. دخالت دادن خانواده در برنامه درمانی، احتمال تعهد و پایبندی بیمار را نسبت به فرآیند درمان و استقرار آن افزایش خواهد داد.

پاره ای از مشکلات شناختی، عاطفی و رفتاری خانواده معتادان که باید مورد درمان و بهبودی قرار گیرند

هم وابستگی:


اعتیاد روی همه افراد خانواده تاثیرات سوء و منفی می گذارد. فردی که با معتاد زندگی می کند، دغدغه دارد تا به هر شکلی بتواند مانع از ادامه مصرف مواد مخدر یا تشویق و تهدید فرد معتاد به ترک اعتیاد شود و او را که از کنترل خارج شده است، تحت کنترل خود درآورد.

این افراد از اعتیاد آسیب جدی می بینند. بسیاری از آنان آموخته اند که در یک دنیای اعتیادی زندگی کنند. به طور معمول و به شکل غالب این افراد یاد گرفته اند، تا بر احساساتشان سرپوش بگذارند، هرگز چیزی را که دوست دارند یا می خواهند، مطالبه نکنند و قویا راز نگهدار باشند. آن ها کل زندگی شان را روی شخص معتاد در خانواده متمرکز کرده اند و دیگر برای خود و نیازهای خودشان وقت ندارند و مشکلات شخصی خود را نمی بینند و احساس نمی کنند.

درواقع، این طور می توان بیان کرد که فرد معتاد در خانواده محور و تشنج سپر بلا واقع می شود. فردی که با معتاد زندگی می کند نیز به اندازه خود شخص معتاد سنجش واقعیت ها را از دست می دهد و حقایق را نمی بیند. آنها به مشکلات خودشان فکر نمی کنند، زیرا تحمل و پذیرش مشکلات برای آنان بسیار دردناک است. آنان ترجیح می دهند در مورد شخص معتاد بیندیشند تا به مسائل و مشکلات شخص خودشان.

به طور کلی زندگی این خانواده ها حول محور فرد بیمار می چرخد. آنان آنقدر فکرشان به کمک و کنترل شخص معتاد مشغول است که توانایی اندیشیدن به دیگر موضوعات را از دست می دهند و نمی توانند واقعیت را ببینند. این افراد طی سال های بسیار برای آنچه که در مورد بسیاری از آنان موقعیت های طاقت فرسایی محسوب می شود، تحمل باور نکردنی پیدا کرده اند. آنها بر این باورند که فقط اگر به اندازه کافی عمل کنند و آن را برجسته کنند و ادامه دهند، مشکلات حل خواهد شد.

احساس گناه:


اعضای خانواده معتاد اغلب احساس گناه زیادی دارند. آنها فکر می کنند مقصر هستند. به طور عمومی، شخص معتاد مسئولیت خود را انکار می کند و کس دیگری باید آن مسئولیت را بر عهده بگیرد. پس اعضای خانواده این گناه را بر گردن می گیرند. همسر ممکن است فکر کند اگر زن خوبی بود، همه چیز به خوبی پیش می رفت. مادر بر این تصور باطل است که، چنانچه وظایف مادری را به خوبی انجام می داد، فرزندش معتاد نمی شد و…

این افراد می کوشند از هر راهی که ممکن باشد، محیط آشفته و خارج از کنترل را تحت کنترل خود درآورند و می پندارند، با این عمل می توانند آرامش را به خانواده بازگردانند. آنها از روش های ناله کردن، گول زدن، تهدید، گریه، گلایه، شکایت، بازی دادن و دروغ گفتن استفاده می کنند. هر کوشش آنان برای کنترل تا اندازه ای به شکل مقطعی ممکن است کارآیی داشته باشد. زن ممکن است، به محل کار شوهرش تلفن بزند تا مطمئن شود وی به سر کار رفته است. زیرا تصور می کند، برای به موقع سر کار رفتن شوهرش مسئولیت دارد. هنگامی که وقت به سر کار رفتن همسرش فرا می رسد، اضطراب پیدا می کند. پسر کوچک خانواده ممکن است، تلاش کند در مدرسه نمره های خوبی بگیرد. او با این عمل درواقع انتظار دارد که پدرش نیز مصرف مواد را متوقف کند. این کودک تصور می کند، بین نمره های او و مشکلات خانواده ارتباطی مستقیمی وجود دارد.

گاهی نیز اعضای خانواده برای کنترل اعتیاد فرد به کارهای باور نکردنی دست می زنند. آنها مواد مخدر را نابود یا پنهان می کنند و به طور دائم لباس های فرد را بازرسی می کنند یا دوستان فرد معتاد را تهدید می کنند. بددهنی، مشاجره و گریه از رفتارهایی است که آنان انجام می دهند و حتی ممکن است فرد معتاد را از خانه بیرون بیندازند، شاید از این طریق بتوانند روی شرایط کنترل پیدا کنند و آرامش را به خانه بازگردانند.

از دست دادن کنترل:


خانواده هر چه نیروی بیشتری صرف کنترل شخص معتاد می کند، تماس با خودشان را از دست می دهند. آنان آنقدر غرق در مسائل شخص معتاد می شوند که خودشان را فراموش می کنند. آنها نمی دانند چه می خواهند. نمی دانند چه احساسی دارند و خواسته های خود را نمی توانند مطالبه کنند. احساساتشان را نمی توانند در میان بگذارند. این موضوع باعث می شود روابط بین فردی آنان بی ثبات و ناخشنود کننده باقی بماند. آنان نمی توانند از احساسات واقعی خودشان برای حل مشکلات استفاده کنند. بنابراین، تا وقتی که از کنترل خارج هستند، مشکلات آنان به طور مرتبط زیاد می شود. آنها به دور خود می چرخند و دیوانه وار می کوشند خانواده را با ثبات و آرام نگهدارند.

شرم:


خانواده معتاد ریشه عمیقی در احساس شرم دارد. اعضای خانواده احساس می کنند در خود اشکالی دارند. آنان گمان می کنند چون کارهای لازم را انجام نداده یا به حد کافی کار نکرده اند و زمان زیادی برای فرد معتادشان صرف نکرده اند، این مشکل پیش آمده است.

اغلب این خانواده ها تصور می کنند، اگر می توانستند تعهد بیشتری نسبت به وظایف خود در جهت فرد معتادشان داشته باشند، همه چیز درست می شد. آنها دائم سعی و کوشش می کنند، اما پیوسته با شکست مواجهه می شوند. هرگز نمی توانند با این کابوس همیشگی که فرد معتاد آنها مواد مخدر مصرف کند، کنار بیایند و بسازند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات