معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر افزایش سطح باور میان مردم گفت: ۵۳ درصد معتادان کشور شاغل، ۶۳ درصد متاهل و ۷۵ درصد دیپلم به بالا هستند، این یعنی آگاهی دارند اما به پایان اعتیاد که مرگ است باور ندارند.

به گزارش افکارنیوز ، بابک دین پرست گفت: جرم مواد مخدر در کنار جرائم دیگری مانند پول شویی اقدامات تروریستی و غیره به عنوان یک جرم سازمان یافته مطرح است با این وجود دو ویژگی خاص دیگر هم دارد.

وی ادامه داد: مواد مخدر به عنوان یک جرم سازمان یافته مرکب مطرح است به این معنی که جرائم دیگر را در خود دارد و از سوی دیگر با این جرایم هم متفاوت است.

معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: زمانی که از سرقت صحبت می کنیم یک طرف سارق و طرف دیگر مال باخته است. وقتی که از قتل صحبت می شود یک طرف قاتل و طرف دیگر مقتول است.

وی ادامه داد: عموم جامعه از قربانیان گرفته تا مال باختگان به شدت می توانند در مقابله با این جرائم به دولت خود معترض شوند و آن را مطالبه کنند و خانواده این افراد حتی می توانند در شناسایی این عاملان با دستگاه قضایی و امنیتی همکاری کنند.

دین پرست گفت: اما در مورد مواد مخدر اینگونه نیست ۱۰ میلیون قاچاقچی و ۲۴۰ میلیون معتاد در دنیا داریم و در این چرخه، قاچاقچی و معتاد هوای یکدیگر را دارند و با هم کار می کنند.

وی افزود: در واقع تنها جرمی که هر دو طرف آن، با هم همکاری می کنند مواد مخدر است. قاچاقچی نقش توزیع و معتاد در کنار مصرف، نقش توزیع کننده را هم دارد و این مدار تنظیم شده ای است که کار مبارزه را سخت می کند.

معاون مقابله با تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: چند عامل محافظ و بازدارنده در ارتباط با آسیب های اجتماعی در دنیا مطرح است، تاهل، اشتغال و تحصیلات از این عوامل هستند اما در مورد مواد مخدر وضعیت فرق می کند.

دین پرست گفت: در آمار شیوع شناسی اعتیاد در کشور مشخص شد که ۵۳ درصد از معتادان شاغل، ۶۳ درصد متاهل و ۷۵ درصد از معتادان دیپلم به بالا هستند و این به معنی آن است که آگاهی دارند اما به پایان اعتیاد که مرگ است باور ندارند.

وی افزود: همانگونه که افراد می دانند اگر نکات ایمنی را در هنگام رانندگی رعایت نکنند کارشان به مرگ ختم می شود اما باز هم تصادفات اولین عامل مرگ و میر غیر طبیعی در کشور است.

دین پرست گفت: در مورد مواد مخدر نیز این چنین است همه آگاهی دارند اما باوری به آن ندارند. بنابر این لازم است که در اطلاع رسانی باور افراد را افزایش دهیم چراکه به اعتقاد روانشناسان افزایش آگاهی منجر به تغییر رفتار نمی شود مگر آنکه به باور تبدیل شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات