براساس آمار و اطلاعات پایگاه جمعیت سازمان ثبت احوال کشور، دو میلیون و ۴۸۴ هزار و ۷۱۵ ایرانی به نام «محمد» نام گذاری شده اند.

به گزارش افکارنیوز ، همچنین قریب به شش میلیون و پانصد هزار ایرانی به نام، القاب و کنیه های پیامبر گرامی اسلام (ص) نامیده می شوند.

بر اساس این گزارش، در بین اسامی پیامبر اکرم (ص) نام های «احمد» با ثبت ۷۵۶ هزار بار، «عبدالله» نزدیک به ۳۲۲هزار بار، «رحیم» بیش از ۱۵۰هزار بار، «یاسین» ۸۲۳۶۱بار و «نعمت» قریب به ۲۴هزار بار از فراوانترین اسامی ایشان است که در این پایگاه به ثبت رسیده است.

این گزارش می افزاید: نام های «مصطفی» با ثبت بیش از ۴۰۶هزار بار و «امین» نزدیک به ۲۰۲هزار بار از فراوانترین القاب حضرت ختمی مرتبت است که در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به ثبت رسیده است.

نام «ابوالقاسم» نیز با ثبت ۹۵۱۶۲ بار از فراوانترین القاب حضرت محمد مصطفی (ص) است که در این پایگاه به ثبت رسیده است.

محمد در لغت از واژه «حمد» بخاطر کثرت حمد و ستایش خداوند است. محمد آخرین فرستاده خدا، نام پیامبر گرامی اسلام (ص) است که خلق عظیم آفرینش و جمیع انبیاء در او جمع شده است «و انک لعلی خلق عظیم»

رسول خدا (ص) فرمود: هرگاه بر فرزندتان نام «محمد» نهادید او را گرامی بدارید و در مجالس برایش جا باز کنید و بر او چهره درهم نکشید.

همچنین فرموده اند: «هیچ سفره ای نیست که بر آن کسی به نام احمد یا محمد حاضر شود جز اینکه دوبار در روز تقدیس می شوند هرکس را نام «محمد» باشد و حرمت آن در میان خانواده حفظ شود و با ذکر نام «محمد» همه بانگ صلوات سردهند، خداوند متعال اعضای خانواده را در درجات عالی بهشت مسکن می دهد تا جائیکه فرشتگان از درخشش نور آنها مبهوت می شوند.

 کسانی را که نام «محمد» است اعمال آنها گم نمی شود و همواره مورد ستایش و تکریم مردم واقع می شوند و هر کس به «حمد خدا» مداومت نماید و شکر این نامگذاری بجا آورد خداوند متعال او را از لغزش ها مصونیت می بخشد و شوق عبادت و ریاضت را در او تقویت می کند

در روز قیامت در صف امت محمدی (ص) قرار می گیرد و از شفاعت آن بزرگوار بهره مند می گردد. همچنین عظمت نام «محمد» به حدی است که صاحبان این نام از سوی فرشتگان حفاظت می شوند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات