یادداشت / راه امام

جای هیچ بحثی نیست که تمامی اقشار جامعه برای به ثمر نشاندن و پایدار ماندن این انقلاب خون دلها خورده اند از مغازه دار گرفته تا سرمایه دار ها

به نام خدا

راه امام

این روزها بهانه ای است تا به یاد آریم راه بزرگ مردی را که به راستی روح خدا بود و به کمک و مدد حضرت حق همچون نسیم بهاری در کالبد بی جان مردم ایران دمیده شد مردمانی که سرشت آزادشان با وابستگی به دیگر ملت ها خو گرفته بود و به لطف روح الله این روح بیدارگر بر ان شدند تا رستاخیز بیداری خود را ببینند و به نام الله و برای خدا به پا خیزنند و بزرگترین حادثه ی تاریخ ایران را رقم زدند یاد و راه امام یاد آور عزت و بیداری ملت ایران است، یادآور اسوه شدن و مقاومت ملت ایران برای همه ی امت های اسلامی و ملت های مستضعف است.

مهم ترین مشخصه ی حرکت امام ایستادگی در برابر هر گونه سلطه و زورگویی قدرتهای خارجی و نداشتن هیچ گونه سازشی با این قدرتها ست امام به ما آموختندکه جمهوری اسلامی در سطح جهان می تواند و باید از روابط سالمی با دولتها برخوردار باشدالبته رابطه ی با امریکا مردود است به این دلیل که امریکا یک دولت استکباری و ظالم و متجاوز است امریکا ئیها نسبت به تمامی جهان ابراز طمع ورزی می کنند و با این بهانه که منافع ما در فلان جا به خطر افتاده است وارد می شوند و دست به هرگونه اقدامی می زنند آمریکائی ها با اصل جمهوری اسلامی که اسلام است مشکل داشته و همیشه و در همه حال با جمهوری اسلامی در حال معارضه و محاربه بوده و هستند. یکی از بزرگترین هدیه های انقلاب روح الله به ملت ایران کم کردن شر حکومت های فاسد و وابسته ای است که سالیان سال براین کشور و ملت و این مواهب الهی مسلط شده بودند. حال بعد از گذشت چندین دهه از پیروزی انقلاب و گذراندن روزهای سخت و دشوارو مقاومت ها و ایستادگی های پی در پی مردمان این سرزمین در مقابل تمامی فشار ها و حربه های دشمنان، کسانی در داخل با انگیزه های مختلف گاهی حرفهای دشمنان این انقلاب را تکرار می کنند قطعا مسئله ای واضح و اثبات شده است که، هر نقطه ای را که دشمن هدف می گیرد، و استکبار و صهیونیسم آن را آماج قرار می دهند، آن نقطه یکی از نقاط اصلی اقتدار ملت ایران است و آنها می خواهند این اقتدار راتضعیف کنند. همچنان که امام فرموده است مسولین و مردم باید از قدرتها نترسند، از آمریکا نترسند از دشمنی ها نهراسند ودر مقابل فشارها و تحریمات دشمن ایستادگی کنند بایددر این راه متحد باشند و به خدا اتکا کنند قطعا راه امام و فکر امام و هدف امام برای ملت ایران و امت اسلامی وسیله ی نجات است.

جای هیچ بحثی نیست که تمامی اقشار جامعه برای به ثمر نشاندن و پایدار ماندن این انقلاب خون دلها خورده اند از مغازه دار گرفته تا سرمایه دار ها. هیچ قشر و هیچ طبقه ای نسبت به انقلاب بر دیگری برتریندارد هر جا که هستیم و در هر شهری که زندگی می کنیم و جزءهر قشر ی که هستیم و هر شغلی که داریم و با هر سلیقه ای که کار میکنیم باید بدانیم راه ملت ایران یکیست. راه امام و انقلاب، ایستادگی و مقاومت در مقابل ابر قدرتها و دفاع از مستضعفین و مظلومین و دفاع از اسلام و قرآن و برافراشتن پرچم اسلام و قرآن در سطح جهان…

یاداشت/ بختیاری

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات