موسیقی هم مانند بسیاری از تولیدات بشری از قاعده حد و مرز سلامت و درستی تبعیت می کند لذا می توان به صورت ویژه با توجه به ورود نمونه های مدرن موسیقی به زندگی بشر می توان مرزی برای موسیقی مفید و مضر تعیین کرد.

به گزارش لرستان خبر، (منظور از بندک بند های کوتاه است وهدف استفاده از این قالب ارائه مطلب به مخاطب به صورت موجز و مختصر است تا امید آن رود میل به خواندن در ایشان به واسطه ی کوتاهی و صراحت افزایش یابد)

1.موسیقی به خودی خود بنا بر گذشته ی واقعی خود به عنوان یک هنر و یک پدیده هنری موثر مطرح است.

2.موسیقی هم مانند بسیاری از تولیدات بشری از قاعده حد و مرز سلامت و درستی تبعیت می کند لذا می توان به صورت ویژه با توجه به ورود نمونه های مدرن موسیقی به زندگی بشر می توان مرزی برای موسیقی مفید و مضر تعیین کرد.

3.تعیین مرز سلامت موسیقی بسیار مشکل است ولی منابعی وجود دارد به صورت کلی با آن ها می توان مرزی برای موسیقی تعیین کرد که از این دست می توان به عرف اجتماعی و عقل اشاره کرد.

4.هیجان و هیجان زدگی مرزی فراتر از شادی است که اتفاقا مدیریت کنترل در مورد آن سخت و گاهی غیر ممکن است و هم چنین در مورد موسیقی های تند و کوبنده همراه با ایجاد حرکت و سرعت نیز چنین مساله ای صدق می کند به این معنا که این دسته از موسیقی  نیز به عنوان یک هیجان بزرگ مطرح است.

5. در فضایی که به واسطه ی موسیقی های تند مانند سبک های تند پاپ،راک و... هیجان به وجود آید عوامل هیجان بخش مضر دیگری مانند همان موسیقی تند وجود دارد که هیجان را به صورت پلکانی افزایش می دهد که از این دست می توان به انجام حرکات موزون،مصرف مواد مخدر ومحرک و الکل و جاذبه های جنسی اشاره کرد.

6.در مغر قسمتی تحت عنوان مرکز پاداش وجود دارد که به ازای هر فعالیت نشاط آور میزانی از ماده دوپامین ترشح می شود و موجب لذت برای فرد می شود که اگر بیش از حالت طبیعی از مغز طلب هیجان و ترشح دوپامین شود فرد به سندروم مرکز پاداش و اختلال در ترشح دوپامین دچار می شود که مضرات زیادی مانند توهم و وابستگی اختلالی به عوامل هیجانی مانند همان موسیقی های تند و ای بسا در گام های بعدی اعتیاد به مواد مخدر و محرک و الکل را به بار می آورد.

7.موسیقی های مضر به ویژه سبک های کنسرتی و موسیقی  های صحنه نه تنها شادی  آور و نشاط آور نیستند بلکه می توانند زمینه ساز مشکلات بسیاری از جنس اختلال مغزی شوند که تبعات زیادی را به بار می آورد و آدمی را درگیر موسیقی زدگی می کند؛موسیقی ای که به انسان ها را ضربه می زند

 

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات