ادعای روابط عمومی علوم پزشکی لرستان واقعیت نداشت!

در حالیکه وظیفه روابط عمومی دعوت از تمامی رسانه و بدون تبعیض کار کردن است اما متاسفانه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برای چندمین بار ضعیف عمل کرده و به نوعی خودسانسوری کرده است.

به گزارش لرستان خبر، معاون وزیر بهداشت امروز در بایکوت خبری وارد استان لرستان شده و متاسفانه روابط عمومی علوم پزشکی لرستان بازهم در ارتباط با رسانه های استان ضعیف عمل کرده و تنها دو سه خبرنگار را برای پوشش رسانه ای دعوت کرده است.

در حالیکه وظیفه روابط عمومی دعوت از تمامی رسانه و بدون تبعیض کار کردن است اما متاسفانه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برای چندمین بار ضعیف عمل کرده و به نوعی خودسانسوری کرده است.

زمانیکه خبرنگاران با روابط عمومی تماس گرفته و به عدم دعوت شدن اعتراض می کنند وی عنوان می کند که هیچ خبرنگاری دعوت نشده و این در حالی بود که چند دقیقه قبل عکس چند خبرنگار در کانال اطلاع رسانی علوم پزشکی همراه با وزیر منتشر شد!!

خبرنگاران دوباره از روابط عمومی علوم پزشکی می پرسند که خبرهای معاون وزیر بهداشت روی خروجی چند رسانه هست که وی دچار دستپارچگی شده و می گوید خبرها را ما در کانال گذاشتیم که با مراجعه خبرنگاران مشاهده می شود هیچ خبری بجز عکس  چند خبرنگار همراه وزیر نیست و ادعای روابط عمومی واقعیت ندارد و بعد روابط عمومی علوم پزشکی با عصبانیت و تندخویی گوشی بر روی خبرنگاران قطع می کند!!

این بار اول نیست که تعداد انگشت شماری از روابط عمومی ادارات که ظاهرا با وظایف خود آشنا نیستند با خبرنگاران زحمتکش استان با بی ادبی و بداخلاقی برخورد می کنند که امید است شورای اطلاع رسانی استان به این موضوع ورود کند.

 

 

 

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات