نام های Kerberos و Styx بعنوان نام های رسمی دو قمر کوچک در مدار کوتوله پلوتو انتخاب شدند.

نام های Kerberos و Styx بعنوان نام های رسمی دو قمر کوچک در مدار کوتوله پلوتو انتخاب شدند.

اتحادیه بین المللی نجوم (IAU) که مسئولیت نامگذاری رسمی اجرام آسمانی را برعهده دارد، این دو نام را برای دو قمر پلوتو که پیش از این P۴ و P۵ نامیده می شدند، انتخاب کرد.این نام ها بر اساس نظرسنجی اینترنتی انتخاب شدند، اما نام Vulcan که رتبه نخست را کسب کرده بود، برای هیچکدام از این قمرها انتخاب نشد.

از مجموع ۵۰۰ هزار رأی ارسالی، ۱۷۰ هزار رأی به نام Vulcan اختصاص یافته بود؛ همچنین Cerberus و Styx به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.دلیل انتخاب نشدن گزینه نخست، استفاده قبلی از این نام در علم نجوم و عدم ارتباط این نام با کوتوله پلوتو عنوان شده است.

بر اساس قوانین اتحادیه بین المللی نجوم (IAU) ، قمرهای پلوتو باید بر اساس اساطیر یونان و روم باستان نامگذاری شوند؛ نام پلوتو نیز بر اساس نام حاکم عالم اموات در اساطیر باستانی نامگذاری شده است.

نام Cerberus از نام یک سگ سه سر در اساطیر روم باستان گرفته شده است که با اختصاص ۱۰۰ هزار رأی در جایگاه دوم قرار گرفت، اما در نهایت معادل یونانی این نام یعنی Kerberos انتخاب شد.

نام Styx که بر اساس اسطوره های باستانی، نام رودخانه ای است که حیات را از مرگ جدا می سازد، با ۸۸ هزار رأی در جایگاه سوم قرار گرفت.

اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل در سال ۲۰۱۱ میلادی موفق به کشف قمر Kerberos و در سال ۲۰۱۲ قمر Styx شناسایی شد؛ قطر این دو قمر بین ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر است.

پنج قمر در مدار کوتوله پلوتو شامل Charon، Nix، Hydra، Cerberus و Styx است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات