دانشمندان دانشگاه سنت اندروز دریافته اند که دلفین ها اسامی خاص برای یکدیگر داشته و همدیگر را مانند انسان ها صدا می کنند.

براساس یافته های دانشمندان، دلفین های پوزه بطری تنها موجودات پس از انسان هستند که از شکل های خاص سوت برای اعضای خانواده و دوستان اجتماعی استفاده می کنند.

پژوهش دلفین های پوزه بطری در آب های اطراف اسکاتلند نشان داد که آنها به صدای سوت ها جواب می دهند.

این یافته ها نشان داده که دلفین ها از سوت های نشانه دار به عنوان القابی برای مورد خطاب قرار دادن یا تماس با همتایان خود در دریا استفاده می کنند که کاملا مشابه شیوه انسانی اسم صدا کردن توسط انسان ها است.

محققان صدای ساختگی ضبط شده از سوت های نشانه دار دلفین ها را در دریا پخش کردند که شامل سوت های دلفین های آشنا در یک گروه و نمونه ها غیرآشنا از گروه دیگر بود.

بررسی واکنش ها از روی یک قایق کوچک نشان داد که دلفین ها به سوت های نشانه دار پاسخ داده و در برابر سوت های دیگر بی تفاوت می ماندند.

سوت دلفین ها که شامل جیرجیرهای بم بوده که بسته به عمق آب و بسامد آنها از فاصله ۲۰ کیلومتری قابل شنود است.

به گفته محققان، خطاب با نام یکی از خصوصیات تعریفی زبان انسان بوده و دلفین ها نیز از شیوه شناسایی منحصربفرد خود با سوت نشانه دار برخوردارند.

باورها بر این است که گروههای اجتماعی دائم التغییر دلفین ها در کنار دید ضعیف آنها در زیر آب باعث ایجاد این پدیده شده است.

این پژوهش در مجله مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم منتشر شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات