حشرات از موفق ترین موجودات در چرخه تکامل و ادامه حیات روی سیاره زمین بوده و تنوع گونه های آنها را در هیچ خانواده دیگری از جانواران نمی توان مشاهده کرد.

هنگامی که درباره حشرات صحبت می کنیم، در اکثر موارد جانورانی کوچک و بسیار آسیب پذیر در ذهن تداعی می شوند. اما باید به این نکته اذعان داشت که حشرات از موفق ترین موجودات در چرخه تکامل و ادامه حیات روی سیاره زمین بوده و تنوع گونه های آنها را در هیچ خانواده دیگری از جانواران نمی توان مشاهده کرد. بر خلاف باور عمومی که به آن اشاره شد، در ادامه این مطلب برخی از بزرگترین حشرات جهان را معرفی می کنیم.

حشره چوبی غول پیکر
سوسک گولیاتوس
بید اطلس
ادامه این مطلب در لینک مقابل: بزرگترین حشرات جهان
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات