سرعت جهان سرانجام از سرعت نور فراتر خواهد رفت؛اما این که این امر چگونه رخ می دهد، موضوع پیچیده ای است.

به گزارش افکارنیوز ، حدود ۱۴ میلیارد سال پیش با رخداد بیگ بنگ، تمامی ماده جهان در تمامی جهات بیرون ریخته شد. این انفجار نخستین، هنوز هم کهکشان هایی را ایجاد می کند و دانشمندان می دانند که این موضوع به دلیل اثر دوپلر رخ می دهد.

این اثر عنوان می کند که طول موج های نور دیگر کهکشان ها، هنگامی که این اجرام از زمین دور می شوند، تغییر می کنند.

Hydra خوشه کهکشانی است که سه میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد.

ستاره شناسان فاصله زمین از این کهشکان را با مشاهده نوری که از آن می آید، اندازه گیری کرده اند.

از خلال یک منشور، هیدروژن Hydra مانند چهار نوار قرمز رنگ، آبی-سبز، آبی-بنفش و بنفش به نظر می رسد. اما در طول زمانی که برای دیدن نور این خوشه به زمین لازم است، نوارهای رنگی به سمت انتهای قرمزرنگ (انتهای انرژی پایین) منشور تغییر کرده اند. این بدین معناست که در سفرشان در عرض کیهان، طول موج های نوری بسط یافته اند.

هرچه نور مسافت بیشتری را طی کند، بیشتر بسط می یابد. هر اندازه نوارها بیشتر به سمت انتهای قرمز تغییر یابند، نور مسافت بیشتری را طی می کند.

اندازه این تغییر «ردشیفت» نامیده می شود و به دانشمندان در درک حرکت ستارگان در فضا کمک می کند.

هیدرا تنها خوشه کهکشانی نیست که یک ردشیفت را نمایش می دهد.

همه چیز در حال تغییر است، زیرا جهان در حال انبساط است. مشاهده ردشیفت آسان تر است زیرا هر اندازه یک کهشکان از زمین فاصله داشته باشد، با سرعت بیشتری از کره خاکی دور می شود.

به گفته چالز بنت، فیزیکدان دانشگاه هاپکینز، هیچ محدودیتی برای سرعتی که جهان با آن انبساط می یابد، وجود ندارد.

نظریه انشتین مبنی بر این که هیچ چیز نمی تواند سریع تر از سرعت نور در خلا حرکت کند، هنوز هم صدق می کند، زیرا خود فضا در حال بسط یافتن است و فضا هیچی نیست.

کهکشان ها از خلال فضا حرکت نکرده و از خلال آن از یکدیگر دور نمی شوند، بلکه با خود فضا حرکت می کنند (درست مانند کشمش ها در قرص نانی که در حال ورآمدن است. )

تعدادی از کهکشان ها به اندازه ای از انسان دور هستند و به اندازه ای سریع حرکت می کنند که نور آن ها هرگز به زمین نمی رسد.

این امر درست مانند دویدن در یک مسیر مسابقه ۵K است اما مسیر همراه با دویدن فرد بسط می یابد. چنانچه این مسیر سریع تر از میزانی که شخص می دود، بسط یابد، وی هرگز به مقصد مطلوب نمی رسد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات