عکس>  عکس روز- همشهری آنلاین: حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین مسئولیت کشتارهای روز یکشنبه مصر را برعهده حاکمان جدید دانست و خواستار انجام تحقیقات بین المللی برای روشن شدن جزئیات کشتارها و نیز مشخص شدن عاملان آن شد.

درگیری خونین حامیان مرسی با پلیس مصر

بازداشت صدها نفر از معترضان طرفدار مرسی در سراسر مصر

درگیری خونین حامیان مرسی با پلیس مصر

بازداشت صدها نفر از معترضان طرفدار مرسی در سراسر مصر

درگیری خونین حامیان مرسی با پلیس مصر

بازداشت صدها نفر از معترضان طرفدار مرسی در سراسر مصر

درگیری خونین حامیان مرسی با پلیس مصر

بازداشت صدها نفر از معترضان طرفدار مرسی در سراسر مصر

درگیری خونین حامیان مرسی با پلیس مصر

بازداشت صدها نفر از معترضان طرفدار مرسی در سراسر مصر

درگیری خونین حامیان مرسی با پلیس مصر

بازداشت صدها نفر از معترضان طرفدار مرسی در سراسر مصر
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات