پژوهشگران شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان دستگاهی برای شناسایی مواد عرضه کردند که ضمن تشخیص مواد مخدر و شیمیایی از آن می توان در تشخیص بیماری های دهانی و سرطان استفاده کرد.

به گزارش افکارنیوز ، حامد بهرامی- مجری طرح نام این دستگاه را IO Mass ذکر کرد و گفت: این دستگاه با یونیزه کردن مواد قادر به شناسایی آنها در سه حالت جامد، مایع و گاز است.

وی با اشاره به نحوه عملکرد این دستگاه اظهار داشت: دستگاه ساخته شده دارای یک منبع یونیزاسیون اولیه است که پس از آنکه هر یک از حالت ماده وارد آن شود در صورتی که گاز باشد اقدام به اجرای فرآیندهای دیگر می کند ولی اگر مایع یا جامد باشد در دمای ۲۰۰ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد به فرم گاز در می آورد.

وی عمل تبخیر را برای انجام فرآیند یونیزاسیون دانست و ادامه داد: پس از انجام فرآیند یونیزاسیون، یون ها وارد مسیر دستگاه می شوند که شامل لوله ای حاوی فشار اتمسفر و جریان گاز ازت است که خلاف جهت حرکت یون ها وارد دستگاه شده اند.

بهرامی با تاکید بر آنکه مواد یونیزه شده به سمت بخش آشکار ساز دستگاه که دارای بار مخالف است، جذب می شوند، ادامه داد: به دلیل فشار گاز، یون ها بر اساس اندازه از هم تفکیک می شوند و بر اثر برخورد هر یک از این یون ها با بخش آشکار ساز دستگاه، از طریق نرم افزاری خاص گرافی تولید خواهد شد که به کاربر در تشخیص مواد کمک می کند.

وی تشخیص غلظت مواد را از دیگر قابلیت این دستگاه نام برد و ادامه داد: این دستگاه تنها برای شناسایی و تشخیص مواد خالص کاربرد دارد.

مجری طرح با بیان اینکه این دستگاه در صنایع داروسازی برای شناسایی مواد کاربرد دارد، نشان کرد: از این دستگاه در بخش مبارزه با مواد مخدر برای شناسایی مواد مخدر و در صنایع دفاعی برای شناسایی مواد شیمیایی به کار برده می شود.

بهرامی با تاکید بر اینکه این دستگاه همچنین در حوزه پزشکی کاربرد دارد، یادآور شد: این دستگاه علاوه بر آنکه برای شناسایی سرطان ها استفاده می شود، از آن می توان برای تشخیص بیماری های دهان نیز به کاربرد.

وی در خصوص نحوه کاربرد آن در زمینه تشخیص بیماری های دهان توضیح داد: از طریق تست تنفس و یا جویدن آدامس این تشخیص میسر خواهد شد به این ترتیب که در هنگام جویدن آدامس بزاق به آن متصل می شود و از این طریق باکتری های آن مشخص می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات