پژوهش جدید محققان دانشگاه شیکاگوبوث مدعی است که ترس از بدشانسی را واقعا می توان با انجام کارهایی مانند زدن به تخته یا پاشیدن نمک برگرداند!

به گزارش افکارنیوز ، زدن به تخته یکی از رایج ترین اعتقاداتی است که برای برگرداندن شانس بد مورد استفاده است، در حالیکه در برخی فرهنگ ها نیز از کارهای مشابه مانند پرت کردن آب دهان یا نمک پاشیدن برابر وسوسه یا چشم زخم استفاده می شود.

حتی افرادی که بطور خاص خرافی نیستند نیز اغلب در این کارها شریک می شوند.

اکنون پژوهش دانشکده کسب وکار دانشگاه شیکاگوبوث نشان داده که این خرافات واقعا احتمال ادراک شده از بخت بد را معکوس می کند.

مردم بر این باورند که نتایج منفی در نتیجه افکار یک آدم منفی باف روی می دهند. برای مثال اگر کسی بگوید: تا بحال ندیدم کسی تصادف کند، بیشتر این حس بوجود می آید که احتمال وقوع یک تصادف وجود دارد.

اما به گفته دانشمندان، نگرانی افراد در این مورد می تواند در صورت شرکت کردن آنها در مراسمی برای باطل کردن شانس بد از بین برود.

این محققان در پنج پژوهش جداگانه از شرکت کنندگان خواستند تا شرایطی را چشم زده و یا بدون انجام اینکار در مراسم شناخته شده یا یک فعالیت تصادفی شرکت کنند.

محققان دریافتند افرادی که به تخته می زدند، بر این باور بودند که نتیجه منفی بدشانسی از احتمال وقوع کمتری برای آنها برخوردار است.

محققان با ذکر اینکه بسیاری از رایجترین مراسمها برای خنثی کردن بدشانسی همگی شامل حرکاتی بودند که چیزی را از فرد دور می کرد، به این آزمایش پرداختند که آیا ذات این عمل برای کاهش انتظارات منفی ایجاد شده توسط تفکر منفی اساسی است یا خیر.

اما نتایج بدست آمده نشان داد که همه فعالیتها نمی توانند به شکل موثری این نتایج منفی را خنثی کنند بلکه فعالیتهایی از بیشترین تاثیر برخوردارند که چیزی را از کنار فرد دور می کند.

این پژوهش در مجله Experimental Psychology: General منتشر شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات