براساس اعلام ناسا زباله های فضایی که دربرگیرنده موشکهای و ماهواره های متروک است و در مدار زمین وجود دارند به زودی ترک کردن زمین را برای کاوشگرها و فضاپیماها دشوار می کند.

به گزارش افکارنیوز ، میش نجر عکاس آلمانی با همکاری موسسه سیستمهای هوافضایی در دانشگاه فناوری براونشوایگ که به وی در ردگیری زباله های فضایی کمک کرده، تصویری ارائه کرده که نشان دهنده تبدیل شدن زباله های فضایی به یک مشکل جدی است.

در حال حاضر ۲۲ هزار شی در مدار زمین هستند که ردگیری آنها در زمین ساده است و جدا از این، تعداد بیشماری جرم کوچکتر وجود دارد که می تواند به فضاپیماها در سفرهای داری سرنشین و ماهواره های ارزشمند صدمه بزنند.

براساس یک اطلاعات آرشیوی هر گوی مینیاتوری در این تصویر نشان دهنده یک شی در مدار فضایی زمین است.

به طور کلی تخمین زده شده است که تعدد زباله های فضایی زمین به ۳۷۰ هزار قطعه می رسد که در مدار زمین شناور بوده و با سرعت ۳۵ هزار و ۴۰۵ کیلومتر در حرکت هستند.

از آنجا که سن پیشرفتهای فضایی انسان به ۵۴ سال می رسد، تمدن بشری فضای بالای اتمسفر زمین را با بقایای موشکها و سایر قطعاتی که در طول پرتاب موشک از آن رها می شود آلوده کرده است.

بسیاری از این زباله های فضایی به زمین برمی گردند اما اکثر آنها هنگام بازگشت دوباره می سوزند.

یکی از منابع مهم زباله های فضایی در گذشته آزمایش سلاحهای ضد ماهواره بود که توسط ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۶۰ انجام می شد.   رویدادهای تصادفی نیز در این رابطه با این مشکل نقشی برعهده داشت. برای مثال در فوریه ۲۰۰۷ یک تقویت کننده Briz-M روسیه در مدار برفراز جنوب استرالیا منفجر شد.

اخیرا نیز ماهواره GOCE که از آن با عنوان فراری فضا یاد می شود سقوط آتشین روی زمین داشت. این ماهواره در مسیری بین آسیای شرقی و غرب اقیانوس آرام تا قطب جنوب سقوط کرد و منجر به هیچ صدمه ای نشد.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات