سلامت>  عمومی- صبا عباسی: ایجاد بیمارستان به سبک اروپایی ها برای نخستین بار در دوره ناصرالدین شاه آغاز شد.

 در سال۱۲۹۰ قمری، بیمارستانی به نام «مریضخانه دولتی» به ریاست ناظم الاطباء، پزشک مخصوص شاه در تهران تاسیس شد که در سال ۱۳۱۹ به بیمارستان سینا تغییر نام یافت.

در سال۱۲۹۸ اداره بیمارستان به چند نفر پزشک انگلیسی واگذار شد. یکی از پزشکان انگلیسی که بیمارستان را اداره می کرد، در خاطرات خود می نویسد: بنای ساختمان، کهنه، غیرمناسب، بدون جریان هوای کافی و بدون روشنایی کافی بوده و وضع بهداشتی آن بسیار بد است.

در سال های بعد به مرور زمان، بیمارستان سینا به یکی از بهترین بیمارستان های دولتی تبدیل شد و به صورت یک مرکز مهم جراحی درآمد.

ساختمان کنونی این بیمارستان در دهه های اخیر چندبار به هر دلیل شناخته شده یا ناشناخته دستخوش آتش سوزی نشده است اما این بنای قدیمی که دربرگیرنده خاطرات چند نسل از مردم تهران است باید به عنوان یک میراث فرهنگی باقی بماند، بنابراین پیشنهاد می کنم که بیمارستان سینا پیش از آنکه با هجوم فزاینده بخش های تجاری، همانند تئاترهای لاله زار و بسیاری از ابنیه تاریخی تبدیل به انبار کالا شود یا تغییر کاربری پیدا کند به عنوان نخستین موزه بیمارستانی ایران ثبت و ضبط شود.

می توان بسیاری از آثار و اشیای ذی ربط را از سایر مراکز درمانی به اینجا آورد و با اندکی تغییر در محوطه و ساختار بنا، آن را به شکل موزه آبرومندی درآورد؛ به ویژه که در بخش بهداشت و درمان با وجود قدمت طولانی آن، هنوز یک موزه مناسب نداریم. تبدیل بیمارستان سینا به موزه می تواند این کمبود را جبران کند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات