بامدادی در ایالت «اودیشا» در شرق هند، عنکبوتی، تار خود را در شاخه های درختی بافته است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات