محیط زیست جاده " اولاد قباد" به دلیل قطع درختان رو به نابودی است.

قطع درختان بلوط  و تبدیل آنها به زمین کشاورزی یکی از مشکلات این منطقه محسوب می‌شود.  

جنگل اولاد قباد رو به نابودی است + تصاویر

جنگل اولاد قباد رو به نابودی است + تصاویر

 

جنگل اولاد قباد رو به نابودی است + تصاویر

جنگل اولاد قباد رو به نابودی است + تصاویر

جنگل اولاد قباد رو به نابودی است + تصاویر

منبع: شهروند خبرنگار

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات