معاون هوانوردی شرکت فرودگاه ها اعلام کرد

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری، ۳۳ هزار و ۶۷۶ پرواز بر فراز آسمان ایران انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

  ابراهیم شوشتری با اعلام عملکرد این معاونت در اردیبشهت، از انجام ۳۳ هزار ۶۷۶ پرواز در این ماه خبر داد.

وی افزود: از این تعداد پرواز ثبت شده، ۱۳ هزار و ۷۰۷ پرواز مربوط به پروازهای فایل شده داخلی، ۱۳ هزار و ۸۴۸ پرواز مربوط به پروازهای فایل شده عبوری، پنج هزار و ۳۸۶ پرواز مربوط به پروازهای فایل شده نشست و برخاست بین المللی و ۷۳۵ پرواز مربوط به سایر پروازهاست.

همچنین در مدت زمان یاد شده به طور متوسط روزانه ۲۴۰۴ پیام دریافتی و ۹۴۳ پیام ارسالی در اداره پیام های هوانوردی به ثبت رسیده است.

پروازهای داخلی انجام شده بر فراز آسمان ایران در اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۹۱ سورتی کاهش، پروازهای نشست و برخاست بین المللی ۱۰۶ سورتی کاهش و سایر پروازها ۲۳۸ سورتی کاهش داشته اند.

در گزارش معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها در مجموع ۴۸۰ سورتی کاهش در ماه جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به چشم می خورد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات