بریتیش پترولیوم:

بریتیش پترولیوم در جدیدترین گزارش خود با برآورد ذخایر نفتی ایران معادل ۱۵۷ هزار میلیون بشکه نفت، اعلام کرد: ایران ۹.۴ درصد کل ذخایر نفتی جهان و ۱۹.۴ درصد کل ذخایر نفتی خاورمیانه را در اختیار دارد.

بر اساس گزارش سالانه شرکت انگلیسی « بریتیش پترولیوم» که یکی از گزارش های معتبر انرژی جهان است، ذخایر نفتی ایران تا پایان سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۵۷ هزار میلیون بشکه برآورد شده است که ۹.۴ درصد کل ذخایر نفتی جهان را تشکیل می دهد.

در این گزارش با عنوان « مرور آماری انرژی جهان» آمده است: کل ذخایر نفتی خاورمیانه ۸۰۷.۷ هزار میلیون بشکه برابر با ۴۸.۴ درصد کل ذخایر نفتی جهان است. همچنین ۱۹.۴ درصد کل ذخایر نفتی خاورمیانه از آن ایران است.

بر اساس این گزارش، آمریکا با ذخایر ۳۵ هزار میلیون بشکه ای ۲.۱ درصد کل ذخایر جهان را در اختیار دارد.

چین نیز با دارا بودن ذخایری برابر با ۱۷.۳ هزار میلیون بشکه نفت، یک درصد ذخایر نفتی جهان را به خود اختصاص داده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات