مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از افزایش بیش از هشت میلیون بشکه‏ای ذخیره سازی نفت ایران در منطقه خلیج فارس تا پایان امسال خبر داد و گفت: پیشرفته ترین پایانه شناور ذخیره سازی خلیج فارس با ظرفیت ۲,۲ میلیون بشکه تا مهر امسال راه‏اندازی می‏شود.

محمود زیرکچیان‏ زاده، با بیان این مطلب گفت: تا کنون ظرفیت سازی لازم برای ذخیره سازی سه میلیون بشکه نفت، انجام شده که تا پایان امسال ظرفیت ذخیره سازی نفت در فلات قاره به ۸,۱ میلیون بشکه افزایش می‏ یابد.

وی تصریح کرد: تا مهرماه امسال ۳,۲ میلیون بشکه به ظرفیت ذخیره سازی نفت اضافه می‏ شود و مابقی آن تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با اشاره به راه ‏ اندازی پیشرفته ترین پایانه شناور ذخیره سازی خلیج فارس، گفت: این شناور از ظرفیت ذخیره سازی و صادرات ۲,۲ میلیون بشکه نفت برخوردار بوده که در منطقه بهرگان مستقر شده است.

وی از افزایش ۳,۲ میلیون بشکه ای ظرفیت ذخیره سازی نفت در منطقه بهرگان با ساخت و نصب مخازن جدید خبر داد و گفت: ۲.۲ میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی در شناور FSU و یک میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی با ساخت یک مخزن جدید نفتی ایجاد می‏ شود.

وی با بیان اینکه بیشترین پروژه های ذخیره سازی این شرکت در منطقه بهرگان انجام می شود، افزود: دو مخزن یک میلیون بشکه ای جدید ذخیره سازی نفت به ‏ زودی در جزایر سیری و لاوان با استفاده از تکنولوژی جدید ساخته و راه‏ اندازی خواهد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات