فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران در بیانیه ای مطالبات و ویژگی های وزرای نفت و نیرو را اعلام کردند.

  فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران در نشستی که با حضور بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت برگزار شده بود، بیانیه ایی را قرائت کردند.

در این بیانیه آمده است: بی شک بخش انرژی بزرگترین نقش را در اقتصاد و امنیت ملی کشور ایفا می کند به همین دلیل هم بخش انرژی کشور در ابعاد مختلف آن از اکتشاف و تولید نفت و گاز گرفته تا تجهیزات نفت، گاز و برق و سیستم های حمل ونقل و پرداخت بیمه و همه امور مربوط به بخش انرژی در نوک پیکان تحریم های دشمنان کشور و نظام قرار گرفته اند، پس منطقاً برهان خلف ما را مؤظف می کند این اهمیت و نقش را که دشمن نشانه می رود در داخل با نگاه حفاظت از منافع و امنیت ملی رصد کنیم. از همین روست که یکی از دغدغه های اصلی ریاست جمهوری موضوع پیوستگی امنیت ملی و انرژی است که در کتاب ایشان به روشنی درج شده است.

در این بیانیه آمده است: اکنون در آستانه انتخاب وزرا برای مقابله با دسیسه های دشمن در زمینه های امنیت ملی و انرژی بزرگترین وظیفه توجه ویژه به قابلیت مدیریت در این جنگ نابرابر با تحریم کنندگان است. علیهذا توجه مجلس به ویژه در انتخاب وزرای نفت و نیرو به اهمیت های یاد شده جلب می کنیم و برای این کار مهم که قبول آن اداره مهم ترین جبهه جهاد اقتصادی است جلب می کنیم.

در جبهه انرژی به مدیری نیاز داریم که همچون سرداری با تجربه بتواند فرهیختگان بخش های انرژی را فراگرد آورد و نیروهای کارآمد آماده پیوستن به او در آوردگاه های انرژی باشند و در عین حال از آموزش حین رزم فروگذار نکنند.

به وزیری نیاز داریم که ابعاد دیپلماسی انرژی را درک کند و ارتباطات بسیار پیچیده آن را با سرمایه گذاری در اکتشاف، تولید، توزیع و مبادله با همسایگان و جهان با گوشت و پوست او عجین شده باشد.

به وزیری نیاز داریم که بتواند چهره اطمینان بخشی باشد که خودی و بیگانه حاضر باشند سرمایه خود را به پروژه های بخش های انرژی ایران و از طریق ایران در منطقه اختصاص دهند.

به وزیری نیاز داریم که بداند ایران امروز ایران ۴۰،۵۰ سال پیش نیست که نیازهای تجهیزاتی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و برق را که باید از خارج فراهم می کردند امروز حدود ۹۰ درصد صنایع نفت در داخل قابل تأمین است.

به وزیری نیاز داریم که ارزش جغرافیایی کشور را مبادلات نفت، فرآورده، برق و سواپ نفت و گاز و برق با کشورهای همسایه درک کند و به اجرا بگذارد.

به وزیری نیاز داریم که تفاوت ماهیتی میدان های نفتی کهنه و نو را در نوع سرمایه گذاری و قراردادهای لازم برای بهره برداری بهتر از هر یک از آنها را درک کند.

به وزیری نیاز داریم که بداند روزانه ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی و ۲۰۰ میلیون لیتر فرآورده های نفتی در کشور که از جنس سرمایه ملی هستند، دود هوا می شود بدون آنکه به اندازه کافی از آن ارزش افزوده حاصل شود و بهای ناچیز فروش آن برای سرمایه گذاری در نفت و گاز و دیگر بخش های انرژی به جای اینکه سرمایه گذاری شود در هزینه های جاری از نوع دود هوا می شوند، این نکته کلیدی برای توسعه صنعت کشور است که بهای فروش داخلی و نفت و گاز سرمایه تلقی شود و صرف توسعه سرمایه گذاری ریالی گردد.

در سخن آخر به وزیری نیاز داریم که نعمت انسجام بین دولت و مجلس و همکاری بین هر دو را با بخش خصوصی، تشکل ها و اقتصاد مردمی درک کند و به آن ایمان داشته باشد.

ما معتقدیم با توجه به همه ابعاد بالا ریاست جمهوری اسلامی ایران با فاصله زیاد با بقیه چهره های مطرح انتخاب اصلح برای وزرات نفت کرده و آقای مهندس زنگنه را معرفی کرده است البته ایشان در ارزیابی کارگروه کارشناسان ارشد نفت و گاز و پتروشیمی کشور نیز با فاصله زیاد بالاترین نمره ارزیابی را دریافت کردند.

ما معتقدیم وزیر پیشنهادی نیرو آقای چیت چیان جامع بین مسائل آب و برق کشور است و آمادگی برای یافتن راه های خروج از بحران آب با توجه به خشکی اقلیمی کشور را دارد، لذا با حمایت از دو وزیر پیشنهادی در زمینه انرژی پاسخ محکمی به تحریم کنندگان انرژی می دهیم و تقاضا داریم اجازه داده شود که مباحث پیرامون جای منافع ملی را در رأی به وزرای انرژی کابینه بگیرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات