یک کارشناس صنعت خودرو با محتمل دانستن رفع قریب الوقوع تحریم صنعت خودرو، اثرات این موضوع بر فعالیت شرکت های خودروسازی را بیان کرد.

به گزارش افکارنیوز ، شهرام آزادی - عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی  اظهار کرد: شرایط فعلی نشان می دهد که مذاکرات در روزهای آینده مثبت بوده و دو طرف خواستار تعامل با یکدیگر هستند.

وی با بیان این که پروسه برطرف شدن تحریم از آخرین تحریم های وضع شده آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: تحریم صنعت خودرو نیز جزو جدیدترین تحریم ها بوده و به همین دلیل در صدر فهرست تحریم های برطرف شده قرار خواهد داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد: در صورت رفع تحریم صنعت خودرو اثرات مثبت آن در کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت خودروهای داخلی از چند ماه آینده نمایان خواهد شد.

وی افزود: فرآیند سفارش گذاری و خرید قطعات فرآیندی پنج، شش ماه است بنابراین با رفع تحریم صنعت خودرو، هزینه های تامین قطعات داخلی و خارجی کاهش یافته و کیفیت این قطعات نیز افزایش می یابد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این موضوع بر قیمت خودروهای داخلی نیز تاثیر خواهد داشت به گونه ای که با کاهش هزینه های تولید، قیمت فروش خودروها نیز کاهش خواهد یافت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات