مانده مطالبه شرکت بازرگانی دولتی به کشاورزان ۲۳۰ میلیارد تومان است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده پرداخت تمام بدهی کشاورزان تا پایان فصل خرید گندم را داده است.

عباس قبادی  با بیان این که تا کنون ۱۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است، گفت: درحال حاضر تنها ۲۳۰ میلیارد تومان بابت خرید گندم به کشاورزان بدهی داریم.

وی ادامه داد: اواخر فصل خرید گندم را سپری می کنیم و تا پایان فصل خرید هیچ گونه بدهی معوق به کشاورزان نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین ازخرید چهار میلیون و ۷۵۰ هزارتن گندم تا این زمان از فصل خرید خبرداد و گفت: بیشترین میزان خرید در دو استان خوزستان و فارس انجام شده است به گونه ای که مراکز خرید این شرکت درخوزستان ۷۲۱هزارتن و درفارس ۶۶۶ هزارتن گندم خریده اند.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در پایان با بیان این که امسال درکردستان ۵۲۰ هزارتن گندم خریداری شده است، تصریح کرد: کردستان سومین استان درخرید کمی گندم است. همچنین استان گلستان با ۴۶۰ هزارتن و کرمانشاه با خرید ۳۹۲ هزارتن دررتبه های بعدی خرید قرار دارند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات