بخش اول:

یک تکنوکرات است و مخالف حضور سیاسیون در راس شرکت های خودروساز. نظارت دولت را می پذیرد؛ اما دخالت را برنمی تابد. این روزها که شرکت تحت مدیریتش با کاهش تولید روبه رو است از توسعه محصول سخن می گوید و امیدوار به روزهای اوج صنعت خودرو. سعید مدنی مدیرعامل گروه صنعتی سایپا در گفت و گویی با «دنیای اقتصاد» از فضای کسب و کار کشور گله مند است و معتقد است که خودروسازان در این روزهای سخت رها شده اند دارند.

به عنوان اولین سوال بهتره است کمی به عقب برگردیم و قضاوتی داشته باشیم در مورد عملکرد مدیرانی که در شرکت های خودروساز به طور عام فعالیت می کردند از مدیران سیاسی گرفته تا تکنوکرات ها. در این زمینه کسانی که مدیریت سیاسیون را در راس شرکت های خودروساز توجیه می کنند، بر این باور هستند که صنعت خودروسازی ما یک صنعت سیاسی است و هیچگاه مسوولان به آن هم طراز با دیگر صنایع نگاه نکردند بر همین اساس است که فعالیت مدیران سیاسی توجیه پذیر است. حال با توجه به اظهارنظرهای مذکور می خواهم قضاوت شما را در مورد تاثیر فعالیت مدیران تکنوکرات یا سیاسیون در روند استراتژیک شرکت سایپا جویا شوم.
نقشی که مدیران در روند توسعه و تعالی شرکت های خودروساز داشته اند نقشی غیر قابل انکار است من روند و کارخودروسازی را معمولا به سه دوره تقسیم می کنم.
بعد از انقلاب و در دهه شصت، وزارت صنایع سنگین وقت سیاستش این بود که با سه رویکرد، صنعت خودروسازی را توسعه بدهد افزایش تولید، بهبود کیفیت و خودکفایی که به خاطر موقعیت جنگ این سه رویکرد کارنامه خیلی موفقی نداشت. زیرساخت های لازم در دهه ۷۰ ایجاد شد و شرکت ها آماده جهش افزایش تولید، خودکفایی و کیفیت بودند. در نیمه اول دهه ۸۰ با آمدن مدیران تکنوکرات این جهش انجام شد و نیمه اول دهه ۸۰ دوران خیلی خوب صنعت خودروسازی ما بود. به تدریج با افزایش تولید فازهای دیگری در دستور کار قرار گرفت به این ترتیب با افزایش تولید مردم باید توان خرید می داشتند بر همین اساس موسسات لیزینگی و فروش اقساطی بوجود آمد به این ترتیب دیگر داشتن خودرو آرزوی مردم نبود با معجزه ای که در تیراژ به وجود آمد قیمت ها هم در این دهه (۸۰) افزایش پیدا نکرد. قیمت ها پایین بود و درآمدها درحال افزایش بود به موازات آن هر چه قدرت خرید مردم افزایش پیدا می کرد تنوع طلبی نیز در مردم شکل می گرفت. فاز بعدی که فاز پنجم است بعد از تولید، خودکفایی، کیفیت و بالا بردن قدرت خرید مردم، عرضه محصولات متنوع باید در دستور کار قرار می گرفت که فیس لیفت کردن خودروهای موجود در دستور کار قرار گرفت. برنامه خودروسازی این بود که توسعه محصول را آغاز کند و به سمت تولید ناب پیش برود؛ یعنی تولید خودرو بر اساس نیاز مشتریان و با قیمت کمتر که شرایط خاص حاکم بر جامعه مثل تحریم ها سرعت کار را چالشی تر و سخت کرده بود، اما همچنان ادامه دارد. دهه۸۰ فضای مناسبی برای سرمایه گذاری های زیربنایی ایجاد شد؛ اما عمده سود شرکت های خودروسازی بین سهامداران توزیع شد به همین دلیل سرمایه گذاری زیادی صرف زیرساخت ها نشد (توسعه محصول) و این فشار در حال حاضر متوجه صنعت خودروسازی شده که به رغم درآمد کم ناشی از کنترل قیمت ها، باید روی توسعه محصول خودشان نیز سرمایه گذاری کنند که این موضوع کار را مشکل کرده اما قابل اجرا است و ما خودمان با قراردادهای خارجی برای توسعه محصول کارمان را شروع کردیم.

آقای مهندس هنوز پاسخ شفافی برای سوالم نگرفتم، سوال من مشخصا این بود که مدیران تکنوکرات یا سیاسیون که وارد حیطه مدیریتی شرکت سایپا شدند چه تاثیری در روند استراتژیک این شرکت داشتند؟ برخی بر این عقیده اند که مدیران سیاسی از پشتوانه خوبی برای پیشبرد اهداف این شرکت ها برخوردارند و برخی دیگر آنها را به غیر صنعتی بودن متهم می کنند حال سوال من این است که آیا این سیاسیون در برنامه شرکت های خودروساز مانع ایجاد کردند یا نه بعضی از مسیرها را حتی تسهیل هم کرده اند، به اعتقاد شما این شرکت ها را باید به دست چه کسانی داد، تکنوکرات ها یا سیاسیون؟
صنعت خودروسازی ما در اصل به بلوغ واقعی نرسیده بود و وارد شدن مدیران سیاسی به شرکت های خودروسازی در واقع به شکلی باعث دخالت سیاسیون شد و راه را باز کرد برای دخالت سیاسیون در صنعت خودرویی که هنوز به انسجام کافی نرسیده بود و ساختارهای استحکام یافته را نداشت که آنها بتوانند اعمال نظر کنند. به اعتقاد من حضور سیاسیون می تواند بسیار کمک کننده باشد اما نه در رده مدیریت های اجرایی، اگر قرار باشد در رده های اجرایی تمام مدیران و معاونان سیاسی باشند دیگر نمی توان اسمش را یک بنگاه اقتصادی گذاشت. گاهی سیاسیون خارج از سازمان یا هلدینگ ها می توانند نقش حمایتی داشته باشند؛ اما در ۷ یا ۸ سال گذشته دخالت سیاسی بدون توجه به اینکه این بنگاه آسیب خواهد دید به اوج خود رسید. به همین دلیل در نیمه اول دهه ۸۰ که دخالت سیاسیون شروع نشده بود یک رشد بسیار خوبی را در تولید داشتیم ولی به محض ورود آنها روند نزولی شروع شد و وضعیت ما به این روز افتاد. فعلا بخش اقتصادی و بنگاه های ما به تکنوکرت هایی نیاز دارد که سیاسی نباشند و صرفا برای رشد و تعالی شرکت فعالیت کنند و سیاسیون در چارچوب سیاست های کلی اقتصادی کمک کنند تا روند توسعه شدت بیشتری بگیرد. در هر صورت اجرای سیاست های خصوصی سازی واقعی و نه از آن نوعی که در ایران مرسوم است و فقط شکل ظاهر را تغییر می دهد می تواند بسیار کمک کننده باشند و موضوع سوال جنابعالی را ریشه ای حل خواهد کرد.
به این ترتیب اگر خودروسازی هم در دوره مدیریت تکنوکرات ها دچار بحران شود مثل همه جای دنیا بایددولت کمک کند و با تسهیلات دست آن بنگاه را بگیرد؛ اما در کشورما این اتفاق نمی افتد؛ به طوری که متاسفانه از سال ۸۵ به بعد سود عملیاتی خودروسازان کاهش یافت و سودهای دیگری از محل خرید و فروش زمین سهام و غیره کسب کردند و این سودها هم توزیع می شد و صرف توسعه شرکت نمی شد.
کجا توزیع می شد؟
بین سهامداران توزیع می شد در صورتی که این سودها باید در افزایش سرمایه، زیرساخت ها و نوسازی صنایع اتفاق می افتاد خود سازمان های دولتی و شبه دولتی هم که سودش را از این شرکت ها می گرفت در حال حاضر چنین امکانی ندارد.

پس شما می گویید اگر صنعت خودرو به این شرایط نابسامان رسیده نتیجه عملکرد دولت است؟
نه فکر نمی کنم نتیجه عملکرد دولت باشد نتیجه نگرش خاص سیاسی بوده است من فکر می کنم شاید ما خیلی از ذی نفعان را با هم ندیدیم. یک بنگاه اقتصادی بزرگ مثل خودروسازی دارای تعداد زیادی ذی نفع است که یکی از این ذی نفعان خود پرسنل و کارگران است. اشتغال برای دولت باید خیلی مهم باشد و هست، دوم سرمایه داران و سوم مشتریان و مصرف کنندگان هستند که اینها نیز باید با کیفیت و قیمت مناسب منتفع شوند. مرحله بعدی اجتماع است و آن مسوولیت های اجتماعی ما است که در قالب کمک هایی که به ورزش و بهداشت تامین منابع برای دولت (مالیات بیمه و. . . ) می کنیم استفاده می کنند و بعد ارگان های دولتی هستند مثل بیمه و مالیات و خدمات دیگر پس ما ذی نفعان زیادی در بنگاه های اقتصادی داریم که یکی از اینها مشتریان هستند این در حالی است که متاسفانه ما فقط یک مورد را دیدیم و آن فقط رضایت مشتری بود آن هم فقط در بعد قیمت بدون توجه به اینکه جلب رضایت مشتری از طریق کنترل قیمت گذاری چه ضربه ای به خود مشتری خواهد زد. در هیچ جای دنیا کنترل قیمت ها را به این شکلی که در ایران است انجام نمی دهند؛ چراکه باعث نابودی تولید خواهد شد. در دنیا اگر هم کنترل قیمتی باشد اصولا حساب شده است به این ترتیب که اگر می خواهند قیمت ها را کنترل کنند مابه التفاوت قیمت فروش و تمام شده را به علاوه سود به خودروساز یا آن بنگاه اقتصادی می دهند آن هم از بودجه خاصی و نه اینکه از جبیب بنگاه اقتصادی سوبسید به مشتری بدهند که اشتغال، تولید و کیفیت را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین قیمت را فعالیت های خدماتی مثل بیمه و اینها تحت تاثیر قرار می دهد پس اگر قرار است که قیمت کنترل شود باید این ما به التفاوت به خودروسازان پرداخت شود.

در مورد نقش دولت در شرکت های خودروساز شما می گویید دست دولت باید کوتاه شود؛ اما تا جایی که مردم می بینند دولت با حمایت های تعرفه ای یا تسهیلات و وام های کلان که البته از سال گذشته برای خودروسازان قفل شده از این صنعت حمایت کرده الان در شرایطی هستیم که خودروسازان خواستار حذف دخالت های دولت در امور خودروسازان هستند، سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که بالاخره دخالت دولت در صنایع خودروسازی خوب است یا بد؟
خودروسازی و هر بنگاه بزرگ اقتصادی در هر صورت با دولت رابطه دارند مثلا بیمه ها، گمرکات یا ارتباط مالیاتی، محیط زیست، راهنمایی و رانندگی.
اصولا دولت باید نظارت بر عملکرد مدیریت ها داشته باشد هر چند که نظارت با دخالت فرق می کند ولی طی چند سال گذشته آیا به صنعت خودروسازی کمک شده؟
من عرض می کنم. قیمت خودرو طی چندسال گذشته به جبر ثابت نگه داشته شده به رغم افزایش ۷۰۰ درصدی کالاهای اساسی از سال ۸۰ تا ۹۰ قیمت خودرو ۴۰ درصد افزایش یافته است ما بین سال ۷۶ تا ۹۰ قیمت کالاهای اساسی ۱۰ برابر شده اما قیمت خودرو ۲ برابر شده این سرکوب قیمتی باعث می شود بنیه خودروسازان ضعیف شود. یک کنترل قیمت این جوری داشتیم در مهرماه سال ۹۱ بلافاصله ارز ۱۲۰۰ تومانی می شود ۳۰۰۰تومان، گشایش اعتبار ۱۰ درصدی ۱۳۰ درصد می شود وقتی که یک سری قوانین و یا دستورالعمل در کشور نوشته می شود عوارض آن قوانین باید بررسی شود؛ بنابراین دلار ۳۰۰۰ تومانی و گشایش اعتبار ۱۳۰ درصدی یک فشار نقدینگی ۲۵ و۳۰ درصدی لحظه ای به تولید کننده وارد می کند یعنی تولید کننده قبلا با رقم مشخصی برای شش ماه آینده سفارش گذاری می کرد وحالا با همان رقم باید برای ۱۵ روزش سفارش گذاری کند؛ بنابراین با توجه به این هزینه ها خودروساز لازم است قیمت را افزایش دهد که با مخالفت روبه رو می شود اینها ضرباتی بود که سیاست های مالی و بانک مرکزی به خودروسازان وارد کرد یا خودروسازان مواد اولیه را از بورس کالا می خرند که در حال حاضر قیمت فولاد سه برابر و مس هفت برابر شده. آلومینیوم سه برابر و مواد پتروشیمی ۴ برابر شده پس باید تمام اینها را در نظر گرفت با توجه به موضوعات فوق سطح اعتبارات باید با نرخ مناسب بالا برود.
چرا فکر می کنید دولت در این شرایط خودروسازان را رها کرد و به قول شما افزایش قیمت مواد اولیه و ارز و… را پیش بینی نکرد که روزهای سخت خودروسازان آغاز خواهد شد.
نه تنها رها کرد؛ بلکه به شکلی قوانینی و دستورالعمل هایی وضع کرد که آنها باعث فشار مضاعف به خودروسازان شد.
خب چرا، دولت که پیش از این حامی خودروسازان بود.
خب اهداف دیگری در این زمینه مد نظر بود.

فکر نمی کنید بنا بود مسیر واردات تسهیل شود؟
هیچ دولتی حاضر نیست که اشتغال و افزایش تولید ملی را فدای واردات کند. واقعیت این است که این داستان وجود داشت البته یک گروه هایی غیر رسمی هستند که همیشه فشار می آوردند برای واردات که سود زیادی دارد. آن تفکر تجارت محور توسعه که از قدیم وجود داشته گه گاه نیز سربرآورده اند. اولا در سطح وسیع نمی توانند عمل کنند الان آن چه در خودروسازان مصرف ارزی دارند برای تولید دو میلیون خودرو ۴ میلیارد دلار مصرف ارزی داریم این درحالی است که اگر بخواهیم همین تعداد خودرو وارد کنیم بین ۱۴ تا ۲۰ میلیارد دلار مصرف ارزی خواهیم داشت؛ یعنی بین ۴ میلیارد تا ۲۰ میلیارد تفاوت زیادی وجود دارد اما آن فشارهای پنهانی که وجود دارد منجر به واردات خودروهای میلیاردی شده در صورتی که این ارز می توانست به خودروسازان بابت تولید داده شود. در رابطه با تعرفه، سوالی که مطرح است، در صورت آزادسازی قیمت ها این تعرفه چه شکلی پیدا خواهد کرد البته ما معتقدیم کم می شود قیمت ها کنترل شده باشد؛ به این معنا که قیمت ها یا باید منطقی شود یا بر اساس حاشیه بازار تعیین شود وقتی قیمت به حاشیه بازار می رود خودروساز تکلیفش را می داند که تولید کند یا نکند یا چه محصولی را بیشتر تولید کند. به هرحال خودروساز نمی تواند تولیدش را کاهش دهد؛ چراکه ضرر می کند به خصوص که درایران بحث اخراج کارکنان که امر مذمومی است و ما نمی توانیم این کار را بکنیم خودروسازان سعی می کنند تولید را حتی بالا ببرند که این مساله خود به خود قیمت را کاهش می دهد ازطرفی دیگر ما نمی توانیم قیمت را خودمان تعیین کنیم چون اگر قیمت را بالا ببریم مردم دیگر خودرو نمی خرند پس ما به حاشیه بازار می رویم در عین حال ما می خواهیم سودمان را از تیراژ بالا ببریم یعنی سود کم اما تیراژ بالا. البته سیاست های جدید فروش، صادرات و خارج کردن خودروهای فرسوده می تواند کمک زیادی برای پرکردن ظرفیت تولید کند.

قبل از اینکه به بحث تعرفه بپردازید موضوعی که مطرح می شود این است که هم اکنون پراید قیمتی حول و حوش ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان دارد. شما می گویید قیمت را می خواهید در رنجی قرار دهید که مردم توانایی خرید آن را داشته باشند. این در حالی است که پراید به عنوان ارزان ترین خودرو کشور در شرایط فعلی در توان خرید خیلی ها نیست. من به یاد دارم که خبر بازگشت پیکان بازتاب زیادی داشت و خیلی ها را خوشحال کرد که شاید قدرت خرید آن را داشته باشند پس از نظر مردم پراید هنوز خیلی گران است. حالا اینکه شما می گویید می خواهید پراید را روی مرز ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان بگذارید بنابراین پراید دیگر خودروی ارزانی نخواهد بود در شرایطی که با آزاد سازی قیمت ها، پراید بیش از این افزایش قیمت خواهد داشت.
در یک مرحله ای ممکن است قیمت ها به طور جزئی افزایش پیدا کند؛ چراکه ما هم اکنون در حاشیه زیان خودروها را تولید می کنیم پس افزایش پیدا می کند اما بعد از مدتی کاهش پیدا می کند علتش هم این است که در حال حاضر از تمام ظرفیت استفاده نمی شود و هزینه های بالاسری باعث افزایش قیمت تمام شده، می شود که با افزایش تولید این قیمت کاهش پیدا می کند.

پس امکان دارد که قیمت های افزایش یافته پس از مدتی کاهش پیدا کند؟
بله؛ البته بستگی به نرخ تورم کشور دارد یعنی اگر ظرفیت یک میلیون و ۸۰۰ دستگاهی را محقق می کردیم قیمت خودرو منطقی می شد. خب یکی از دلایلی که مردم فکر می کنند قیمت ها گران شده به این دلیل است که قیمت ها طی سال های گذشته ثابت بود و افزایش نیافته بود و بعد از چند سال فنر فشرده شده قیمتی باز شد به هرحال قیمت خودرو در مقایسه با قیمت سایر کالاهای اساسی که عمدتا با معاش مردم سروکار دارد خیلی کم افزایش پیدا کرد. اگر قرار بود کنترلی صورت گیرد باید روی کالاهای اساسی و معاش مردم صورت می گرفت نه روی خودرو.

این اظهارنظر مدیرعامل پیشین ایران خودرو را که عنوان کرد ۳۰ درصد سود خودروسازی ها متعلق به دولت است، چگونه ارزیابی می کنید؟
بله دقیقا همینطور است. سال گذشته به طور متوسط حدود۱۳ درصد به علاوه ۱۷ درصد از فعالیت خودروسازی ما به جیب دولت رفته که مجموعا می شود ۳۰ درصد.

خوب در چه قالبی؟
تحت عنوان مالیات، بیمه، عوارض شماره گذاری، هزینه های مالی که همین عوارض باعث شده مردم فکر کنند قیمت خودرو بالا رفته در صورتی که این ۳۰ درصد به جیب خودرو ساز نرفته است.

حالا برگردیم به بحث تعرفه که میان صحبت های شما تقریبا گم شد. این ابزار حمایتی دولت از ابتدای سال جاری برای خودروسازان مشکل ساز شده؛ چراکه دولت خواب کاهش تدریجی آن را دیده، نظرشما در این مورد چیست؟
به من گفتند که در صورت آزاد سازی قیمت ها تعرفه واردات هم حذف می شود که من هم گفتم خوب بردارید ما مشکلی نداریم؛ اما باید این چند نکته را درنظر داشته باشید در حال حاضر با افزایش قیمت ارز، پراید ما ارزان ترین خودروی جهان شد و روی ۵ یا ۶ هزار دلار قرار گرفت. شما خودرویی پیدا نمی کنید با این قیمت و مشخصات، بله ممکن است شرکتی که اغلب چینی هم هستند خودروی کم کیفیت ۸ هزار دلاری به ایران وارد کنند و بعد ۵ هزار دلار بفروشند و بعد قیمت را افزایش دهند این را با سند می گویم که اگر قوانین ضددامپ داشتیم و اجرا می کردیم جلوی این کار گرفته می شد و آقایان بروند در این زمینه تحقیق کنند در بسیاری از کشورهای جهان، چین با این روش صنعت خودروسازی آن کشور را دچار آسیب کرده به یک یا دو سال هم نمی کشد یعنی آن قدر خودروی ارزان وارد می کند با زیان. چون که خودروی خارجی را در کشورش گران می فروشد و بعد سوبسید می دهد به صادرکننده. کاری که چینی ها در تاجیکستان کردند و بنده به عینه دیدم؛ یعنی خودروی سه هزار دلاری وارد کرد و بعد کردش ۶ هزار دلار. به هرحال حواسمان باشد تعرفه هم که پایین آمده الان شده ۴۰ درصد که با نرخ واقعی می شود حدود ۲۸ درصد که منتی ندارد برای خودروساز؛ اما یک نکته را باید در نظر گرفت که بازار هر کشوری ناموس آن کشور است. پس به راحتی نمی تواند بازارش را در اختیار کشوری قرار دهد، خود چین به این راحتی واردات خودرو سی بی یو را نمی دهد. یا کشورهای اروپایی هم همینطور. پس اگر قرار بود کشورها بازارها را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهند که الان اروپا مملو از خودروهای چینی و کره ای بود یا در کره که اصلا خودروی خارجی نیست اینها مسائل ملی است. کمک هایی که کشورهای بزرگ به خودروسازان کردند شرطشان حفظ اشتغال بود نگفتند سود دهی را زیاد کنید و قیمت را هم طبق خواسته مشتری تغییر دهید نتیجه هم داد مانند جنرال موتورز؛ یعنی دولت آمریکا به فریاد این شرکت رسید و نتیجه مطلوب هم گرفت.
سیاست های حمایتی در کشور ما با دیگر کشورها قابل مقایسه نیست و ضربه ای که خودروسازان از بابت نرخ ارز و دستورالعمل های رنگارنگ ضد تولید خورده است، جای جبران ندارد تعرفه را هم که کاهش دادند اینها کدام یک بوی حمایت می دهد شما این را در کنار حمایت های قبل از سال ۸۴ قرار دهید که ارز ارزان وجود داشت بازار فروش تضمین شده بود و…

آقای مهندس بحث همین است که دولت نگاه ویژه ای در این سال ها به خودروسازان داشت؛ اما ظاهرا نتیجه مطلوبی از این حمایت ویژه نگرفت؛ چراکه خودروسازان در این سال ها تنها به افزایش تیراژ پرداختند و توجه کمتری به موضوع کیفیت و توسعه محصول داشتند. شما مثال از جنرال موتورز آوردید در صورتی که جنرال موتورز برای هر دلاری که قرار بود از دولت آمریکا بگیرد برنامه ریزی داشت. برای همین دوران بحرانی خود را به سلامت سپری کرد و حتی به اوج هم رسید اما مردم همیشه به کیفیت و عملکرد خودروسازان معترضند و ظاهرا از این حمایت های دولتی نیز خیری ندیدند؛ چراکه الان تولید همان پلت فرم های قدیمی ادامه دارد و شاهد تولید خودروی جدید و به قول معروف دندان گیری هم نیستند؛ بنابراین به نظر می رسد که خودروسازان نتوانستند از دوران طلایی که از حمایت های دولتی بهره مند بودند، استفاده لازم را بکنند در این مورد نظرتان چیست؟
حق با شما است؛ گله ای که ما از خودمان می کنیم همین است؛ یعنی ما تیراژ را ملاک قرار دادیم و خیلی روی توسعه محصول تمرکز نکردیم خوب کار نکردن روی توسعه محصول دلیل دارد که آن هم ناشی از فضای کسب و کار است. خب ما هر محصولی که تولید می کردیم بلافاصله به فروش می رفت این یکی از سمومی است که وجود داشت. سهامداران ما هم که عمدتا دولتی بودند سود را توزیع می کردند و امکان توسعه محصول را از ما گرفتند اینکه خودروسازان دهه ۸۰ قصور کردند در زمینه توسعه محصول، ارتقای کیفیت و تنوع محصول یک انتقادی است که من هم قبول دارم؛ اما یک نکته را هم نباید فراموش کنیم اینکه میزان مصرف در کشور بالا است سیاست جایگزینی واردات را قبل از انقلاب داشتیم و سیاست صادراتی نداشتیم. در کشورهایی که استراتژی صادرات در پیش داشتند بیشتر به کیفیت پرداختند شما کمتر می شنوید که خودروسازان کره ای خودروهای بی کیفیت تولید کنند؛ ساختار آن خودروسازی بر مبنای صادرات گذاشته شده است. اینها به فضای کسب و کاری است که وجود دارد ما اگر سیاستمان بر مبنای صادرات باشد خیلی از مشکلاتمان حل می شود که ما در ابتدای راه هستیم. در استراتژی جایگزینی واردات معمولا بهبود کیفیت با کندی بیشتری نسبت به استراتژی صادرات صورت می گیرد.

خب یک دوره ای که تیراژ به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسید و بازار خودروی کشور اشباع شد نیز متاسفانه ما نگاه صادراتی پیدا نکردیم چرا فکر می کنید این مساله به خاطر کیفیت محصولاتمان بوده؟
ما سال ۹۰ یک میلیون ۶۰۰هزار دستگاه تولید کردیم چرا سال ۹۱ روی یک میلیون و ۸۰۰ دستگاه نرفتیم این موضوع به فضای کسب و کار بر می گردد به دلایل مختلف به خصوص نقدینگی ناشی از سیاست های جدید با کاهش تولید مواجه شدیم و یکدفعه تولید افت کرد و به رغم این افت ما توانستیم خوب صادر کنیم بازار صادراتی حسنی که دارد که با حداکثر ظرفیت باید تولید کنید تا قیمت کاهش پیدا کند تا رقابت کنید دوما استانداردهای جهانی را پاس کند؛ یعنی صادرات تمام مفاهیم را با خودش دارد. البته قیمت های صادراتی برای ما سود داشت برخلاف فروش داخل که زیانده بود البته ما می توانستیم صادرات بسیار خوبی داشته باشیم، ولی به خاطر اظهارنظرهای داخلی روی کیفیت متاسفانه بازارهای صادراتی نیز تحت الشعاع این اظهارنظرها قرار گرفت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات