معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: در صورت تصویب هیات دولت میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۲،۲۵ درصد خواهد بود.

رحیم ممبینی اظهار کرد: بنا به پیشنهاد رییس جمهوری و در صورت تصویب هیات دولت ضریب ریالی برای افزایش حقوق در سال جاری ۲۵ درصد خواهد بود.

وی با بیان این که مصوبه هیات دولت امروز و یا فردا ابلاغ می شود، تصریح کرد: پس از ابلاغ این مصوبه دستگا ه های اجرایی می توانند ۲۵ درصد افزایش را در حقوق فروردین ماه اعمال کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات