تا پایان سال جاری صورت می گیرد:

روند افزایش تولید در این شرکت یک اولویت به شمار می رود و تا پایان امسال این رقم به روزانه ۵۰ دستگاه خواهد رسید.همچنین با سازماندهی نیروهای فنی و مهندسی امکان افزایش تولید بدون افزایش نیروی انسانی در این شرکت تحقق یافته و حمایت های لجستیکی سایت مرکزی ایران خودرو یک عامل محوری در توسعه کمی و کیفی فعالیت های ایران خودرو فارس به حساب می آید.

براساس این گزارش، بازار پرتقاضای خودرو در جنوب کشور و حتی بازار خودرو در کشورهای حاشیه خلیج فارس می تواند زمینه ساز توسعه این شرکت را به عنوان تنها خودروساز داخلی در جنوب ایران فراهم کند.
گفتنی است، ایران خودرو فارس از آذر ماه ۱۳۹۰ فعالیت های خود را رسما آغاز کرد و در این شرکت پژو پارس تولید می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات