مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران با اشاره به جزئیات جلسه امروز تنظیم بازار گفت: بر اساس تصمیم امروز قیمت مرغ و نهاده فعلا افزایش نمی یابد.

به گزارش افکارنیوز ، حسین مقدم نیا با اشاره به جلسه امروز ستاد تنظیم بازار گفت: ستاد تنظیم بازار مسئولیت بررسی قیمت مرغ و نهاده ها را به کارگروه محول کرد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران ادامه داد: این کارگروه پیشنهاد داد نهاده ارزان بدون افزایش قیمت به مرغداران تحویل داده شود و در قبال آن مرغ تولیدی به شرکت پشتیبانی امور دام به قیمت کیلویی ۵۳۰۰ تومان داده شود.

امروز شرکت پشتیبانی امور دام با توجه به خارج شدن نهاده های طیور از شمول تخصیص ارز مرجع ۱۲۲۶ قیمت نهاده ها را افزایش داده بود.

مقدم نیا گفت: تولید کنندگان پیشنهاد دادند در صورتی قیمت مرغ ۵۳۰۰ تومان را می پذیرند که به ازای خرید یک کیلوگرم مرغ ۵ کیلوگرم ذرت و ۲.۲ کیلوگرم سویا به قیمت های سابق به آنها داده شود.

قیمت فعلی نهاده تحویلی شرکت پشتیبانی امور دام هر کیلوگرم سویا ۱۰۵۰ و ذرت ۷۰۰ تومان است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات