پروژه تحول و بانکداری جامع بانک ملت با آغاز بانکداری خرد (شخصی) در شعبه مستقل فراز آسمان تهران و با حضور مدیران ارشد این بانک به طور رسمی کلید خورد.

محمدرضا ساروخانی رییس هیأت مدیره بانک ملت و مسؤول کمیته ارشد راهبری بانکداری جامع در این مراسم اظهار داشت: پس از گذشت ۶ ماه از آغاز حرکت بانکداری جامع، نخستین واحد فعال در این حوزه ارائه نوع جدیدی از خدمات بانکی را شروع کرده است.

وی با اشاره به افتتاح شعبه فراز آسمان در تیرماه سال جاری، گفت: در همان زمان و پیش از آغاز بانکداری جامع نگاهمان این بود که مشتریان خوب شناسایی شوند و خدمات متمایزی در این شعبه دریافت کنند.

ساروخانی افزود: امروز با آغاز بانکداری جامع مشخص شد که برای بانک چه نوع مشتریانی، جزو مشتریان برتر هستند، چه نوع خدماتی باید به این مشتریان ارائه شود و فرآیندهای ارائه خدمت به مشتریان چگونه باشد که این موضوع در سایه مطالعاتی است که در نظام بانکداری پیشرفته انجام شده است.

وی ادامه داد: بانک ملت با استفاده از این تجارب از شهریور ماه کار مطالعاتی را آغاز کرده است و امروز پس از ۶ ماه کار فشرده و پیوسته در کارگروه های مختلف، ارائه مدل جدیدی از خدمات تحت عنوان بانکداری خرد (شخصی) در شعبه فراز آسمان آغاز می شود.

رییس هیات مدیره بانک ملت با اشاره به این نکته که بانکداری خرد (شخصی) یکی از حوزه های مهم بانکداری جامع است ادامه داد: بانکداری خرد (شخصی) مختص مشتریان حقیقی طراحی شده است و بر این اساس مشتریان در سه گروه مختلف رتبه بندی شده اند. مشتریان با معدل حساب بیش از ۷۵ میلیون تومان در گروه مشتریان برتر، مشتریان با معدل ۲۰ تا ۷۵ میلیون تومان در گروه مشتریان اولویت دار و مشتریان پایه در گروه سوم قرار می گیرند.

وی با تاکید بر این نکته که در بانکداری خرد (شخصی) و نظام بانکداری جامع، ارزش گذاری مشتریان براساس سودآوری آن ها انجام می شود، گفت: مطالعات نشان می دهد که بیشترین سودآوری بانک مربوط به طبقه کوچکی از مشتریان (۲۰ درصد مشتریان) است.

ساروخانی تصریح کرد: مشتریان ارزنده و خوب همیشه از شعب و بانک انتظاراتی دارند و این انتظارات به حق و منطقی باید پاسخ داده شود.

رییس هیأت مدیره بانک ملت با اشاره به ویژگی های بانکداری خرد (شخصی) گفت: در این نوع بانکداری، مشتریان برتر از خدمات ویژه ای برخوردار خواهند شد. به عبارت دیگر در این نوع شعب، مشتریان برتر از سوی یک مدیر رابط که مسؤول رضایت مشتری است از خدمات بانک برخوردار می شوند.

ساروخانی افزود: با افتتاح بانکداری خرد در شعبه فراز آسمان، این شعبه اولین شعبه ای است که با این خصوصیت فعالیت خود را آغاز می کند. به همین دلیل مسوولیت کارکنان بانک به ویژه در این شعبه با آغاز پروژه بانکداری جامع در بانک بیشتر می شود.

ساروخانی گفت: با افتتاح اولین شعبه در بانکداری جامع بانک ملت امروز رسماً وارد عرصة عملیاتی این پروژه می شود و علاقه مند است تا با توسعه خدمات و کسب رضایت مشتریان، مشتریان، خود به عنوان بهترین مبلّغ بانک عمل کنند.

رییس هیأت مدیره بانک ملت با بیان این نکته که این بانک به مشتریان خدمات خوبی در بانکداری جامع ارائه می کند، اظهار داشت: به همین دلیل باید در ویترین خدمات بانک محصولات خوب و متنوعی باشد و این اتفاق با ارائه خدمت و سرویس ویژه از سوی بانک ملت آغاز می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات