وزارت ارتباطات مصوبه دولت دهم برای افزایش تعرفه تلفن ثابت و همراه را به دلیل شرایط بازار، لزوم عدم تحمیل هزینه های اضافی برای مشترکین و بررسی مجدد تعرفه ها لغو کرد.

به گزارش افکارنیوز ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۷۳ مورخ ۱۶/۶/۹۲ با توجه به شرایط بازار و لزوم عدم تحمیل هزینه های اضافی برای مشترکین و بررسی مجدد تعرفه های تلفن همراه و تلفن ثابت، مصوبه های شماره ۱ و ۲ جلسه شماره ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۸ کمیسیون را کان لم یکن کرد.

در دولت دهم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با مصوبه جلسه ۱۶۰ اجازه اجرای همکدی تلفن ثابت و اخذ آبونمان ماهانه ۹۰۰ تومانی و تعیین طرح یکسان برای فلت (کردن) شبکه اپراتورهای تلفن همراه را صادر کرده بود. اما زمانی که وزیر ارتباطات دولت یازدهم منصوب شد، دستور توقف این مصوبه را صادر کرد؛ واعظی اما نگفت که از این پس مخابرات همکدی را چگونه اجرا یا همراه اول چگونه شبکه اش را فلت کند.

از این رو این مصوبه مدتی است مورد مناقشه دولت و مخابرات و همراه اول است. اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسما این مصوبه را لغو کرد تا دیگر جای بحثی نباشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات