معاون وزیر راه و شهرسازی از کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت ها در بازار مسکن و ثبات بازار در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: در دو دهه گذشته به طور متوسط سالیانه افزایش قیمت مسکن ۲۳ درصد، قیمت زمین ۲۵ درصد، اجاره ۲۳ درصد و شاخص کل یا تورم عمومی حدودا ۲۰ درصد بوده است.

ابوالفضل صومعلو در خصوص وضعیت کنونی بازار مسکن و سیر نزولی قیمتها در این بازار اظهار داشت: نیمه نخست سال جاری تحولات قابل توجهی در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور اتفاق افتاد به طوری که تداوم تورم بالا، مردم و اقشار ضعیف را تحت فشار قرار دارد و از سوی دیگر، انتخابات نور امیدی را در دلها بوجود آورد.

وی افزود: بازار مسکن هم پس از تحولات سال گذشته از یک ثبات نسبی برخوردار شد؛ هر چند در این میان برخی از افراد غیر اقتصادی بالا بودن قیمت و اجاره مسکن را بزرگنمایی می کنند اما صاحبنظران اقتصادی اعلام کرده اند که قیمت مسکن در حد تورم یک روند طبیعی و حتی اجتناب ناپذیر را داشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه براساس مبانی اقتصادی تنها در شرایطی می توان از قیمت حقیقی مسکن صحبت کرد که نرخ افزایش قیمت مسکن بیشتر از تورم عمومی باشد، بیان کرد: به طور طبیعی در شرایط تورمی قیمت اسمی دارایی ها برای جبران کاهش عرضه پول افزایش می یابد و نمی توان اتنظار داشت که علی رغم کاهش ارزش پول قیمت و اجاره مسکن ثابت بماند.

صومعلو در خصوص میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در سطح مراکز استان های کشور، گفت: در مجموع فروردین ماه امسال در کشورمان ۱۱ هزار و و ۲۵۵ مبایعه نامه وارد سامانه شده که قیمت متوسط هر مترمربع مسکن حدود ۲ میلیون و ۷۱ هزار تومان بوده است.

وی افزود: در اردیبهشت هم ۳۱ هزار مبایعه نامه با قیمت میانگین هر مترمربع ۲.۵ میلیون تومان و درخرداد ماه ۲۶ هزار مبایعه نامه با میانگین قیمت هرمترمربع ۲.۶ میلیون تومان و در تیرماه ۱۹ هزار مبایعه نامه با نرخ میانگین ۲.۴ میلیون تومان به ثبت رسیده است که روند کاهشی قیمتها را می توان مشاهده کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در مردادماه هم سیر نزولی قیمتها ادامه داشته است، گفت: در شهریور تعداد مبایعه نامه به ۱۷ هزار ۹۶۷ رسید و قیمتها به طور میانگین حدود ۲ میلیون و ۴۳۳ تومان بوده است.

ثبات بازار در ماه های آینده

صومعلو خاطر نشان کرد: این روند نشان می دهد بازار با ثباتی را در این ماه ها داشتیم و پیش بینی می کنیم که در نیمه دوم امسال با حاکمیت نسبی آرامش در فضای اقتصادی و سیاسی کشور، جذب نقدینگی توسط بازارهای تولید محور همچون بورس و مسکن افزایش یابد و خرید و فروش رونق بیشتری پیدا کند.

وی تصریح کرد: براساس پیش بینی ما، در نیمه دوم تعداد معاملات افزایش می یابد اما انتظار تغییرات معنادار قیمتی در بازار مسکن وجود نداشته و ثبات نسبی در این بازار حاکم خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص آمار نرخ رشد متوسط مسکن و زمین در دو دهه گذشته، گفت: در دو دهه گذشته قیمت مسکن ۲۳ درصد، قیمت زمین ۲۵ درصد، اجاره ۲۳ درصد و شاخص کل یا تورم عمومی حدودا ۲۰ درصد بوده است.

میانگین کاهش قیمت مسکن در کل کشور

صومعلو با تاکید بر اینکه براساس آمار میانگین کشوری هر مترمربع حدود ۲۰۰ هزار تومان کاهش نشان می دهد، گفت: اما در برخی از مناطق این کاهش قیمت بیشتر است؛ مانند منطقه یک تهران که میانگین کاهش قیمتها بیش از این بوده است.

وی با اشاره به آمار قیمتها در شهر تهران، اظهار داشت: در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در فروردین امسال سه هزار و ۷۰۱ واحد معامله شده که میانگین آن حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در اردیبهشت تعداد مبایعه نامه ۱۳ هزار عدد بوده است که افزایش چند برابری را نشان می دهد و هر مترمربع آپارتمان بطه ور متوسط با نرخ ۳ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان به فروش رفته، همچنین در خرداد ۱۰ هزار و ۶۶۸ واحد معامله شد که به طور میانگین با نرخ ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شده است.

صومعلو تصریح کرد: در تیرماه امسال با کاهش قیمت مواجه می شویم به طوری که قیمتها به رقم  ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ۷ هزار و ۲۳۱ مبایعه نامه می رسد و در مردادماه با تعداد ۵ هزار و ۹۰۰ واحد با رقم ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هرمترمربع و در شهریور تعداد مبایعه نامه به ۶ هزار و ۷۰۸ عدد با نرخ متوسط هر مترمربع ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رسد.

وی افزود: در ۱۰ روز اول مهر ماه نیز حدود ۲ هزار معامله انجام شده که قیمت هر مترمربع مسکن به طور متوسط از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

میانگین کاهش قیمت مسکن در تهران

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در برخی از مناطق قیمتها خیلی کاهش داشته است، گفت: میانگین کاهش قیمت در شهر تهران حدود ۳۸۰ هزار تومان بوده است، در واقع در شهریور امسال تعداد معاملات بسیار کم و قیمتها با کاهش مواجه شد.

صومعلو با بیان اینکه در اردیبهشت امسال گفته بودم که مردم برای خرید عجله نکنند، زیرا پیش بینی داشتیم که به سه دلیل قیمتها در سال ۹۲ تکان نمی خورد، افزود: دلیل اول این بود که مسکن مهر بیشتری وارد بازار می شود و مستاجران زیادی صاحبخانه می شوند. دوم اینکه شهرداری در سالهای ۹۱ و ۹۲ در حد ۵۰۰ هزار واحد پروانه صادر کرده که با میانگین اتمام دو ساله این واحدها تعداد زیادی آپارتمان وارد بازار می شود و سوم اینکه انتخابات ریاست جمهوری نور امیدی در دلها بوجود آورد و ما یک حماسه سیاسی داشتیم، بنابراین حباب قیمتی را از بین می رفت.

وی تصریح کرد: هر زمان که قیمت مسکن با قیمت تمام شده یکسان باشد، حبابی در قیمت مسکن نیست؛ بنابراین معتقدم که در سال ۹۲ نیز حباب قیمت نداشتیم، زیرا افزایشی که در قیمت مسکن داشتیم، برابر با افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن بود.

گفته بودم مردم در خرید مسکن عجله نکنند

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه به این سه دلیل اعلام کرده بودم که مردم در خرید عجله نکنند، بیان کرد: همه می دانند که ما می توانیم کاهش قیمت ها را پیش بینی کنیم اما افزایش قیمتی را نه.

صومعلو با تاکید بر اینکه معتقدیم که ثبات نسبی قیمت مسکن در نیمه دوم سال جاری خواهیم داشت، گفت: کمترین قیمت در حال حاضر متعلق به منطقه ۱۷ و ۱۸ تهران با میانگین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هرمترمربع است که این نرخ ها در ۶ ماهه ابتدای امسال تغییر زیادی را در این مناطق نداشته است.

وی خاطر نشان کرد: منطقه ۱۹ نیز کمترین قیمت را داشته و بالاترین نرخ ها هم برای منطقه یک بوده که از متوسط هر مترمربع ۸ میلیون تومان در فروردین به ۹ میلیون تومان هم رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکهه در منطقه دو نیز بین هر مترمربع مسکن بطور متوسط با نرخ ۵ میلیون تومان معامله می شده است، گفت: ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان در فروردین و ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز در شهریورماه این منطقه به ثبت رسیده است که تفاوت زیادی را نشان نمی دهد البته کاهش قیمت در خرداد قابل توجه بوده است که حدود ۲۰۰ هزار تومان کاهش را نسبت به اردیبهشت داشته است.

صومعل در خصوص بیشترین کاهش قیمت در همه مناطق شهر تهران، گفت: بطور میانگین تمامی مناطق کاهش داشته است و همانطور که قیمت ها نشان میدهد در تمامی مناطق حدود ۳۸۰ هزار تومان معادل ۱۰ درصد قیمت ها کاهش نشان می دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما قیمت های کنونی بازار مسک منطقی است، بیان کرد: قیمت مسکن به نسبت کاهش ارزش دارایی های کشور افزایش پیدا کرده است بنابراین نرخ تقریبی رشد دارایی ها در یکسال گذشته این طور بوده که ارز  ۵۱ درصد، بورس ۱۲۴ درصد، طلا ۴۱ درصد و مسکن ۵۱ درصد رشد داشته است.

معاون وزیر راه شهرسازی خاطر نشان کرد: یعنی مسکن نسبت به سایر دارایی ها افزایش زیادی نداشته است؛ به همین جهت می گوییم که مسکن پیچیدگی خاص خود را دارد، زیرا اگر کاهش ارزش پولی کشور را در نظر بگیریم، می گوییم که مسکن از تورم عمومی کشور بالاتر نرفته و در واقع این کاهش ارزش پول ما است که قیمت مسکن را تکان داد. معتقدیم سیاست عرضه مسکن توانست در مقابل افزایش بیش از میزان تورم ایستادگی کند.

کاهش اجاره بها در نیمه دوم امسال

وی در خصوص بازار اجاره بها و پیش بینی وی از این بازار، گفت: در کوتاه مدت نقش عوامل روانی، انتظارات و عرضه و تقاضای واحدهای اجاره ای حایز اهمیت است، به طوری که در نیمه اول سال با افزایش تقاضا ناشی از نقل و انتقالات با تحریک عوامل روانی و انتظارات، شاهد اوج گیری اجاره بهای مسکن بودیم.

صومعلو تصریح کرد: اما پس از عبور از این دوره و فروکش کردن تقاضای فصلی و فشار روانی به تدریج نوسانات قیمتی در بازار اجاره مسکن تعدیل و به ثبات نسبی می رسد.

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه در خردادماه اجاره یک متر مربع آپارتمان در تهران به طور متوسط ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است، گفت: در تیرماه این رقم به ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان و در شهریور به رقم ۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه با عبور از فصل نقل و انتقالات این رقم با کاهش بیشتری مواجه می شود، تصریح کرد: یعنی اجاره بها به نسبت مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد را نشان می دهد اما در شهریور با کاهش دو درصدی روبرو شده است بنابراین پیش بینی ما اینست که این قیمت ها تعدیل شده و به ثبات قیمتی در بخش اجاره بها می رسیم.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات