جدول تغییرات قیمتی ۱۱ گروه کالایی نشان می دهد که طی یک سال گذشته برنج ۷۰.۴ درصد، لبنیات ۲۰.۲ درصد، تخم مرغ ۲۲.۳ درصد، حبوب ۷۹.۷ درصد، گوشت قرمز ۳۶.۸ درصد، گوشت مرغ ۵۰ درصد و روغن نباتی ۴۶.۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش افکارنیوز ، بانک مرکزی درحالی تغییرات قیمتی ۱۱ گروه کالایی را در هفته منتهی به ۱۲ مهرماه سال ۹۲ منتشر کرد که نگاهی به این کالاها بیانگر افزایش قیمت قابل تأمل طی یک سال گذشته است.

طی یک سال منتهی به ۱۲ مهرماه قیمت لبنیات ۲۰.۲ درصد، تخم مرغ ۲۲.۳ درصد، برنج ۷۰.۴ درصد، حبوب ۷۹.۷ درصد، میوه های تازه ۸۲.۱ درصد، سبزی های تازه ۸۳.۷ درصد، گوشت قرمز ۳۶.۸ درصد، گوشت مرغ ۵۰ درصد، قند و شکر ۴۳.۲ درصد، چای ۴۲.۸ درصد و روغن نباتی ۴۶.۹ درصد است.

در هفته موردر گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه افزایش جزئی داشت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ اندکی کاهش یافت و شانه ای ۸۰۰۰۰ الی ۱۱۰۰۰۰ ریال فروش می رفت. درگروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو افزایش جزئی داشت. در گروه حبوب، بهای لوبیا سفید اندکی افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتغال درجه یک و انجیر عرضه نمی شد و آلو، گلابی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای سیب قرمز و سیب زرد تخم لبنان، انگور و خربزه کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای سبزی های برگی بدون تغییر بود. قیمت بادنجان، سیب زمینی و پیاز کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش یافت.

در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت وبد و بهای گوشت مرغ افزایش داشت. در هفته مورد بررسی، قیمت قند و شکر افزایش یافت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه معادل ۱/۰ درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدو نتغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۹ /۰ درصد کاهش یافت.

برنج وحبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۰/۱ درصد و ۰/۶ درصد افزایش داشت. در گروه حبوب، بهای لویبا سفید معادل ۰/۱ درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه بهای سیب قرمز و سیب زرد تخم لبنان به ترتیب معادل ۷/۹ درصد و ۹/۴ درصد، انگور ۰/۸ درصد و خربزه ۱/۳ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰/۷ درصد تا ۱۱/۶ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای سبز های برگی بدون تغییر بود. قیمت بادنجان معادل ۰/۲ درصد، سیب زمینی ۱/۴ درصد و پیاز ۰/۸ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰/۱ درصد تا ۱۰/۱ درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت مرغ معادل ۱۰/۱ درصد افزایش داشت

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد بررسی، قیمت قند معادل ۱/۰ درصد و شکر ۱/۷ درصد افزایش یافت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات