مرکز آمار ایران با اعلام نتایج بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در شهریورماه امسال، نرخ تورم این ماه را ۴۲.۳ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز ۴۲.۷ درصد اعلام کرد.

به گزارش افکارنیوز ، مرکز آمار ایران نتایج بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در شهریورماه سال ۱۳۹۲ را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تورم این ماه در روستاها با ۹ دهم درصد افزایش نسبت به مردادماه به ۴۲.۳ درصد رسید.

شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۸۱) عدد۸۰۲.۳ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۷ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ۴۲.۳ درصد است، این نرخ در ماه گذشته ۴۱.۴ درصد بوده است.

شاخص گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، در این ماه به رقم ۱۱۰۷.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در این گروه به ۴۷.۲ درصد رسیده است.

شاخص گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در شهریور ماه ۹۲، به رقم ۵۶۸.۸ رسید که دو درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۷.۳ درصد و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۳۵.۹ درصد است.

جدول وضعیت تورم در روستاها در ۶ ماه اول سال


بانک مرکزی نیز در روزهای اخیر، نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۰.۱ درصد رسید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات