علی نوذرپور کارشناس فعال بازار مسکن گفت: «اکنون آرامش و ثباتی در حوزه سیاسی شکل گرفته و این امر تاثیر خود را در حوزه اقتصاد گذاشته و باعث شکل گرفتن ثبات و آرامش در حوزه های مختلف مانند مسکن شده است. »

 به گزارش افکارنیوز ، علی نوذرپور کارشناس فعال بازار مسکن گفت: «اکنون آرامش و ثباتی در حوزه سیاسی شکل گرفته و این امر تاثیر خود را در حوزه اقتصاد گذاشته و باعث شکل گرفتن ثبات و آرامش در حوزه های مختلف مانند مسکن شده است. »

وی ادامه داد: «اما دولت هنوز برنامه و سیاستی را در حوزه مسکن اجرا نکرده است تا انتظار داشته باشیم اتفاق خاصی بیفتد. یعنی وزارت راه و شهرسازی برنامه ای ارائه نداده تا بدانیم قرار است در حوزه مسکن چه سیاستی اجرا شود. »

نوذرپور در پاسخ به این سوال که علت عدم ارائه برنامه از سوی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن چیست؟ ، گفت: «به هر حال هنوز برنامه ای تدوین نکردند. وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر برنامه ای در حوزه مسکن ندارد. در فرایند انتخابات تیم آقای روحانی جهت گیری هایی در حوزه های مختلف داشتند اما برنامه را باید بر اساس برنامه پنجم توسعه ارائه کرد. »

نوذرپور درباره آینده بازار مسکن گفت: «بنده بعید می دانم فعلا اتفاق خاصی روی دهد. چون ما بر اساس برنامه و سیاست ها می توانیم آینده را پیش بینی کنیم. لذا صحبت های آقای صومعلو مبنی بر افزایش معاملات در نیمه دوم نوعی پیشگویی است. »

نوذرپور در پاسخ به این سوال که فارغ از برنامه دولت برای مسکن، کشش بازار دامنه قیمت ها را به کدام سمت سوق می دهد؟ ، گفت: «به نظر من قیمت ها کاهش پیدا نخواهد کرد. اکنون قیمت ها به واسطه رکود تثبیت است. اما اگر دولت برنامه خود را برای تولید مسکن سریع تر اعلام نکند و رونقی شکل نگیرد قطعا بعد از مدتی مجددا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. »
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات