آمارهای مرکز آمار از وجود معاملات خرید و فروش هر متر خانه از یک تا ۹ میلیون تومان همچنین اجاره هر متر از ۸۰۰۰ تا ۲۵ هزار تومان در تهران خبر می دهند.

به گزارش افکارنیوز ، بنا بر اعلام مرکز آمار ایران افزایش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی۱۶۰.۲ درصد، متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی افزایش ۶۷.۴ درصدی و متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی افزایش ۳۱.۲، در بهار ۹۲ نسبت به بهار ۹۱ افزایش یافته است.

گران ترین زمین های مسکونی تهران در منطقه ۳

بنا براین گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران حدود پنج میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بوده که نسبت به فصل قبل ۳.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶۰.۲ درصد افزایش یافته است.

براین اساس، در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین قیمت فروش یک مترمربع زمین و یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در حدود ۹ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان در منطقه سه و کمترین آن در حدود یک میلیون و ۶۸۶ هزار تومان در منطقه ۲۰ است.

هم چنین تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین در معاملات انجام شده بین حداقل یک میلیون و ۴۲ هزار تومان در منطقه ۲۰ و حداکثر ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان در منطقه دو بوده است.

این در حالی است که از کل معاملات انجام شده برای فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهری تهران منطقه چهار با ۷.۹ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۱ با ۱.۲ درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران هستند.

حداکثر قیمت فروش خانه در تهران، ۸ میلیون

بر اساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران چهار میلیون و ۲۳۶ هزار تومان بوده که نسبت به فصل قبل ۸.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۷.۴ درصد افزایش یافته است.

اما در میان مناطق ۲۲ گانه تهران بیش ترین قیمت فروش هر متر خانه در حدود هشت میلیون و ۳۰۳ هزار تومان در منطقه یک و کمترین در حدود یک میلیون و ۹۸۶ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است.

این در حالی است که تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی بین حداقل ۵۲۰ هزار تومان در منطقه ۱۵ و حداکثر ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده منطقه پنج با ۱۰.۳ درصد دارای بیش ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۹/۰ درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران است.

بیشترین معاملات اجاره در منطقه ۵

طبق اعلام مرکز آمار ایران متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختنی بابت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۷ هزار و ۷۱۲ تومان بوده که نسبت به فصل قبل ۸.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۱.۲ درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیش ترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختنی بابت یک متر مربع زیربنای مسکونی حدود ۲۵ هزار و ۹۴۰ تومان در منطقه سه و کمترین آن هشت هزار و ۴۱۶ تومان در منطقه ۱۹ بود.

این در حالی است که تغییرات مبلغ اجاره بین حداقل ۲۱۰۰ تومان در منطقه ۱۵ و حداکثر ۸۰ هزار تومان در منطقه یک در چرخش بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای میلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختنی در هر متر زیر بنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه، منطقه پنج با ۱۲.۹ درصد دارای بیش ترین و منطقه ۲۲ با ۰.۹ درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات