دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه حوزه نفت، گمرک بانک و مالیات مهم ترین اولویت دیوان محاسبات است، گفت: به دلیل تعاملی که میان بدنه فنی دیوان با دستگاه های اجرایی کشور وجود دارد، چالش خاصی نخواهیم داشت.

به گزارش افکارنیوز ، فیاض شجاعی با بیان اینکه تعداد پرونده های تخلفات اداری ثابت نیست، افزود: این مسئله به این دلیل است که حسابرسان و باقی دستگاه های نظارتی هم چون بازرس کلی، گزارشات خود را به دادسرا ارائه می دهند و دادسرا اقدام به تشکیل پرونده در این راستا می کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۶۰۰ فقره پرونده در دست رسیدگی، تحقیق و تعقیب دیوان قرار دارد.

شجاعی با بیان اینکه پرونده های موجود از تمام ادارات کشور است، اظهار داشت: اما آنچه که در اولویت بندی دیوان قرار دارد مربوط به پرونده هایی است که در نظام مالی کشور تاثیر فراوانی داشته باشند.

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: از این رو بانک ها، گمرک، حوزه نفت و حوزه مالیاتی از جمله مهم ترین مسائل در دیوان محاسبات محسوب می شوند.

***تداوم روند پیش گیرانه در اولویت کار است


شجاعی با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: وظیفه اصلی دیوان محاسبات، نظارت است و نظارت در وهله اول این است که به دستگاه های اجرایی که در مسیر توسعه ای کشور قرار گرفته اند، کمک شود.

وی ادامه داد: این رویکرد از طریق تعامل با مجلس، دستگاه های نظارتی، بدنه فنی و بخش های مختلف دیوان با دستگاه های اجرایی کشور حاصل می شود.

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: هم چنین در این مسیر با دستگاه های اجرایی که بصورت عامدانه ناقص قانون هستند، با شدت و قاطعیت تمام برخورد خواهیم کرد. وی رویکرد اصلی دیوان را جلوگیری از وقوع و کاهش تخلفات دانست.

شجاعی به یکی دیگر از برنامه های خود اشاره کرد و گفت: توسعه دامنه مسئولیت به تمام بخش های اجرایی از جمله تصمیم سازی، تصمیم گیری، مدیریت عالی و کلان نظام است.

***چالش خاصی در دیوان نخواهیم داشت


شجاعی با بیان اینکه وظیفه اصلی دیوان محاسبات، حفاظت و صیانت از بیت المال است، تصریح کرد: منتهی تعریفی که از بیت المال وجود دارد مربوط به مجموعه نرم افزار و سخت افزار هایی است که برای توسعه پایدار کشور لازم هستند که در این تعریفف نیروهای انسانی و مدیریت بر آنها، نیز می توانند از مصداق بیت المال تلقی شوند.

دادستان دیوان محاسبات با اشاره به اینکه، چالش خاصی در دیوان نداشته و نخواهیم داشت، گفت: با توجه به تعامل بدنه فنی دیوان با دستگاه های اجرایی و نظارتی، چالش خاصی نخواهیم داشت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات