یک اقتصاد دان معتقد است که در صورت شناسایی دهک های ثروتمند نه تنها می توان از پرداخت هزینه های مازاد جلوگیری کرد، بلکه با دریافت مالیات از این گروه ها که اغلب مالیات گریز ند منابع جدیدی برای دولت شناسایی خواهد شد.

به گزارش افکارنیوز ، مهدی تقوی در مورد راهکارهای پیش روی دولت برای جبران کسری منابع پرداخت یارانه های نقدی اظهار کرد: اکنون حذف دهک های پردرآمد از یکسو و افزایش حامل های انرژی از سوی دیگر در مقابل دولت قرار دارد که یکی مثبت و دیگری منفی است اما شاید نقطه ی اشتراک آنها تقریبا غیرممکن بودن عملی شدن هر دو گزینه خواهد بود.

وی کنار گذاشتن خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه های نقدی را اقدامی مناسب ارزیابی کرد و گفت: با این وجود این مساله چندان تحقق یافتنی به نظر نمی رسد، چرا که شناسایی این افراد به راحتی ممکن نیست این در حالی است که بسیاری درآمد های بالایی به دست می آورند اما در جایی ثبت نمی شود و در بررسی ها به عنوان اقشار کم درآمد یا متوسطی که باید مشمول یارانه باشند ثبت می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در صورتی که دولت بتواند خانوارهای ثروتمندی که اکنون نیز یارانه دریافت می کنند را شناسایی کنند نه تنها در هدفمند کردن یارانه ها را بسیار به او کمک خواهد کرد، بلکه می تواند این گروه ها که اغلب از پرداخت مالیات چانه خالی می کنند را شناسایی و منابع درآمدی خود را افزایش دهند.

وی افزایش قیمت حامل های انرژی در شرایط فعلی که اقتصاد با رکود تورمی دست و پنجه نرم می کند را غیرکارشناسی عنوان کرد و افزود: به اذعان مدیران دولتی و تایید کارشناسان اقتصاد ایران دچار رکود تورمی سنگینی است پس نباید با تکرار یک اشتباه و آنچه که به نتیجه ی آن آگاهی وجود دارد، این رکود را تشدید کرد و مردم را در سختی بیشتر معیشتی فرو برد چرا که اکنون دستمزد ها هیچ مطابقتی با تورم موجود ندارد.

تقوی با تاکید بر این که دولت باید برای گشایش اقتصادی کشور در فکر چاره ای برای بخش های تولیدی باشد، توضیح داد: رشد اقتصادی منفی بیکاری سرسام آور، تورم غیرقابل قیاس و صدرنشین در جهان و افزایش ضریب جینی، شاخص های کوچکی نیستند که به راحتی بتوان از کنار آنها گذشت و باید اذعان کرد که اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها هر روزه بر منفی شدن آنها افزوده است، به طوری که عده ای پول دارتر و عده ای فقیر تر شده اند.

به گفته وی با حذف یکباره ی یارانه انرژی آن هم در وضعیتی که بنگاه های تولیدی و کارخانه ها از کاهش سرمایه در گردش رنج می برند، تنها به تعطیلی هر چه بیشتر آنها خواهد انجامید.

تقوی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم باید از اشتباهات گذشته در سیاست گذاری ها خود عبرت و تجربه ی دولت های هشتم و نهم و هم چنین اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در دوران سازندگی را به کار گرفته و در اجرای هر بخشی از قانون هدفمندی یارانه ها با تشخیص اقدام کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات