طی یک سال گذشته حبوب ۷۹.۴ درصد، برنج ۷۱.۱ درصد، تخم مرغ ۲۶.۳ درصد، میوه های تازه ۷۹ درصد، سبزی های تازه ۸۵.۸ درصد، گوشت قرمز ۳۶.۸ درصد، گوشت مرغ ۴۶.۹ درصد و روغن نباتی ۴۵.۷ درصد گران شده است.

به گزارش افکارنیوز ، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه سال جاری را منتشر کرد؛ که براساس آمار اعلامی بانک مرکزی لبنیات ۱۹.۲ درصد، تخم مرغ ۲۶.۳ درصد، برنج ۷۱.۱ درصد، حبوب ۷۹.۴ درصد، میوه های تازه ۷۹ درصد، سبزی های تازه ۸۵.۸ درصد، گوشت قرمز ۳۶.۸ درصد، گوشت مرغ ۴۶.۹ درصد، قند و شکر ۴۲.۵ درصد، چای ۳۷.۵ درصد و روغن نباتی ۴۵.۷ درصد طی یک سال گذشته افزایش قیمت داشته اند.

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه، پنیر غیر پاستوریزه، کره و شیر پاستوریزه افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود.

بهای تخم مرغ افزایش یافت و شانه ای ۸۴۰۰۰ الی ۱۱۰۰۰۰ ریال فروش می رفت. در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک افزایش جزئی داشت و بهای برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت نخود، لپه نخود و عدس اندکی کاهش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیرنظر شهرداری پرتقال درجه یک، آلو و لوبیا سبز عرضه نمی شد و طالبی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

بانک مرکزی البته گزارش داده که میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب گلاب، پرتقال درجه یک، نارنگی، گلابی و انگور کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه به ویژه آلو افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش داشت.

در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت مرغ افزایش یافت. در هفته مورد بررسی، قیمت چای خارجی افزایش جزئی داشت و بهای قند، شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

* لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه معادل ۰/۱ درصد، پنیر غیرپاستوریزه ۱/۵ درصد، کره پاستوریزه ۰/۶ درصد و شیرپاستوریزه ۱/۰ افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۱/۸ درصد افزایش یافت.

* برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج داخله درجه معادل ۰/۴ درصد افزایش داشت و قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای نخود، لپه نخود و عدس به ترتیب معادل ۰/۵ درصد، ۰/۱ درصد و ۰/۴ درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

* میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه بهای سیب گلاب معادل ۳/۳ درصد، پرتقال درجه یک ۲/۵ درصد، نارنگی ۲/۷ درصد، گلابی ۳/۱ درصد و انگور ۶/۰ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰/۵ درصد تا ۲۴/۱ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل ۳/۴ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰/۷ درصد تا ۷/۷ درصد افزایش یافت.

* گوشت قرمز و گوشت مرغ

در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و قیمت گوشت مرغ معادل ۱/۴ درصد افزایش داشت.

* قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد بررسی، بهای چای خارجی ۰/۱ درصد افزایش یافت و قیمت قند، شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات