وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها مابه التفاوت نرخ بلیت و قیمت تمام شده به صنعت ریلی پرداخت شود.

به گزارش افکارنیوز ، وزیر راه و شهرسازی گفت: اگرتقاضایی وجود نداشته باشد، سرمایه گذاری های بسیار سنگین در حوزه حمل و نقل فایده ای ندارد، بنابراین باید به نگاه یکپارچه در صنعت حمل و نقل ریلی برون شهری و درون شهری برسیم.

 عباس آخوندی امروز در پانزدهمین همایش صنعت حمل و نقل ریلی با بیان اینکه صنعت ریلی نیاز به تغییر پارادایم دارد، گتف: اگر بخواهیم اهداف اقتصادی، افزایش بهره وری، ایمنی، سرعت و رفاه شهروندان را پیگیری کنیم باید به فکر تغییرات الگویی در زمینه تقاضای صنعت حمل و نقل ریلی باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پارادایم غالب در کشور صنعت حمل و نقل جاده ای است، افزود: افزایش سهم ۳۰ درصدی در حوزه بار و ۱۸ درصدی در حوزه مسافر که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده تا چه اندازه امکان تحقق دارد بنابراین مفهوم اصلی اینست که باید تغییرات اساسی در الگوی استفاده از صنعت ریلی داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنابراین بر ای حرکت به این سمت فقط نیاز به سرمایه گذاری نداریم بلکه باید یک تغییر الگو در کل صنعت حمل و نقل داشته باشیم بنابراین تنها توسعه زیرساخت ها نباید مطرح باشد، زیرا در حال حاضر ۱۵۰۰ کیلومتر ریل داریم که براساس برنامه باید به ۲۰ هزار کیلومتر افزایش دهیم در صورتیکه نباید متکی به توسعه زیرساخت ها باشیم.

آخوندی با اشاره به اینکه باید افزایش تقاضا را در صنعت ایجاد کنیم، گفت: به دلیل فرهنگ غلبه سرمایه گذاری دولتی در اقتصاد ایران همچنان تحت فشار ساخت زیرساخت ها قرار داریم در صورتیکه در بخش کشش تقاضا یک کسری بزرگ در صنعت وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: براساس برنامه پنجم باید توسعه زیرساخت ها در مدت ۲ سال به ثمر برسد آیا اساسا ناوگان ما این مقدار توسعه دارد و یا اینکه بهره وری صنعت ریلی چنین کششی را دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نیاز به یک نگاه نافذ استراتژیک در تغییر الگو صنعت حمل و نقل داریم، اظهار داشت: اگر در حوزه تقاضا اتفاقی رخ ندهد فقط حوزه زیر ساخت ها به ما کمک نمی کند بنابراین بنابراین باید به منظور افزایش بهره وری، از سرمایه های موجود برای توسعه ناوگان و در جهت اثرگذاری بر الگوی فکری شهروندان استفاده کنیم.

آخوندی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل مسافر با ۹۰ درصد ظرفیت فعالیت میکند، گفت: متاسفانه برنامه های شناخته شده ای برای توسعه ناوگان سراغ نداریم اما می بینیم که رقم های بزرگی برای اهداف صنعت در بخش مسافری و ریلی در برنامه پنجم تعریف شده است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات ما ارقام بلندمدت است، اظهار داشت: سهم ۱۸ درصدی در حمل و نقل مسافر یعنی ظرفیت موجود باید ۳ برابر شود این درحالی است که سن ناوگان مسافری ما ۲۹ سال است. درواقع ۱۷۰۰ واگن داریم که برای داشتن ناوگان استاندار حداقل باید ۶۰۰ واگن از سیر کنار گذاشته شوند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نرخ بهره وری در بخش بار از مسافر هم کمتر است، گفت: در حال حاضر ۲۲ هزار واگن باری داریم که کمتر از ۱۰۰ کیلومتر روزانه سیر و حرکت دارند در صورتیکه باید به ۲۰۰ کیلومتر برسد پس با همین ناوگان هم می تواند به افزایش بهره وری در این بخش رسید اما نیاز به یک مدیریت هوشمند است.

آخوندی با تاکید بر اینکه نیاز به نگاه یکپارچه در زیرساخت حمل و نقل داریم، اظهار داشت: اگرتقاضایی وجود نداشته باشد سرمایه گذاری های بسیار سنگین در حوزه حمل و نقل فایده ای ندارد بنابراین باید به نگاه یکپارچه در صنعت حمل و نقل ریلی برون شهری و درون شهری برسیم.

وی با انتقاد از نبود اتصال بین راه آهن و مترو پرند و ایستگاه خارج از شهر راه آهن در شهر قم، گفت: مسافران باید درایستگاه محمدیه پیاده شوند و دوباره با اتوبوس به شهر قم بروند و طبیعی است که در این شرایط از قطار استفاده نکنند.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر صنعت، اظهار داشت: قرار بود قانون هدفمندی یارانه ها تاثیر عمیقی را بر روی افزایش بهره وری در اقتصاد ملی، مصرف انرژی و تغییر الگوی مصرف مردم، تولید و حمل و نقل بگذارد اما این مفاهیم ارجمند به توزیع یارانه بین اشخاص تغییر پیدا کرد.

آخوندی تصریح کرد: هدفمندی یارانه ها با شاخص بهبود الگوی تولید، بهبود مفاهیم حمل و نقل، و الگوی مصرف سنجیده نشده است و تنها به توزیع یارانه پرداخته شده است.

وی با تاکید بر اینکه هدفندی یارانه ها چگونه می تواند تبدیل به الگوی صنعت حمل و نقل بشود، گفت: اگر گفته شود که یک چهارم مصرف انرژی برای حمل وقنل است و یا حمل و نقل ریلی یک هفتم حمل و نقل جاده ای مصرف سوخت دارد می توان تاثیر هدفمندی یارانه ها بر این بخش را در نظر گرفت.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نیاز به نگاه ملی و اجماع در این صنعت داریم، افزود: باید به این بپردازیم که چگونه هدفمندی یارانه ها را به تغییر الگوی مصرف حمل و نقل تبدیل کنیم و معتقدم که باید با دولت و مجلس بی پرده صحبت کرد زیرا اگر می خواهیم که در حمل و نقل مسافر به ۳ هزار واگن بریم نیازد به ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داریم.

آخوندی خاطر نشان کرد: در سیستم قیمت گذاری محدودیت گذاشته ایم و از سوی دیگر حرف های شیک را مطرح می کنیم که اینها با هم جور در نمی آید بنابراین باید با استفاده از هدفمندی یارانه ها این مابه التفاوت را به بخش ریلی بپردازیم.

وی با بیان اینکه به دنبال مدل اقتصادی در حمل و نقل ریلی هستیم، گفت: باید این موضوع با مردم و دولت مطرح شود، بنابراین اگر به دنبال اتفاقات جدید در راه آهن هستید باید در تخصیص منابع و توزیع یارانه ها این سرمایه گذاری ها پیش بینی شود.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه خوشبختانه رهبر معظم انقلاب هم پشتیبان این صنعت هستند، افزود: مهم این است که چگونه به یک مدل مالی برسیم و این مدل به تصویب مجلس برسد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات