رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از تامین اعتبار ده ها میلیارد دلاری پروژه های صنعتی و عمرانی از محل فاینانس خبر داد

  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: جزئیات اخبار مربوط به این موضوع به زودی اعلام خواهد شد، ضمن اینکه در جلسه امروز هیات دولت موانع اجرای گشایش ال سی ۳۰ درصدی بررسی می شود.

محمد نهاوندیان در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: منابع تامین مالی ده ها میلیارد دلاری از محل فاینانس برای پروژه های صنعتی و عمرانی مشخص شده است که به زودی خبرهای آن منتشر می شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بخش خصوصی باید آماده کار شود تا اگر فرصتی فراهم شد بهانه نبود بخش خصوصی، فرصت را از این بخش به بخش دولتی منتقل نکند.

به گفته نهاوندیان، بخش خصوصی باید مطالعات خود را به مرحله عملیاتی نزدیک کند و از تجربه سایر کشورها نیز بهره گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در عین حال گفت: در مورد ال سی ۳۰ درصدی برای واردات و برخی بندهای مصوبه ۳۵ بندی رونق اقتصادی دولت که مربوط به گمرک و بانک مرکزی است، هنوز اطمینان از اجرای کامل احساس نمی شود و در جلسه امروز هیئت دولت یکی از دستور جلسات ارائه گزارش توسط دستگاه ها نسبت به اجرای این مصوبه ۳۵ بندی است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات