عضو کمیسیون تحول اقتصادی مجلس گفت: دولت در خصوص حذف یارانه ثروتمندان اختیار دارد و نیاز به مصوبه مجلس ندارد، اما باید منتظر بود تا گزارش کمیسیون ویژه در این خصوص در صحن بررسی شود.

محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون تحول اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا توافقی بین دولت و مجلس برای حذف یارانه ثروتمندان صورت گرفته است یا خیر، گفت: این موضوع هنوز رسمی نشده، در کارگروه هایی که دولت و مجلس با هم داشته اند جمع بندی در خصوص حذف یارانه ثروتمندان تا پایان سال انجام شده است.

وی افزود: من معتقدم دولت در خصوص حذف یارانه ثروتمندان اختیار دارد و نیاز به مصوبه مجلس ندارد، اما باید منتظر بود تا گزارش کمیسیون در این خصوص در صحن بررسی شود.

فرهنگی در خصوص اینکه آیا اطلاعات آماری دقیقی از دارایی های مردم و ثروتمندان در اختیار دولت برای حذف یارانه هست، گفت: اتفاقا یکی از مشکلات دولت در زمینه اجرایی شدن و حذف دهک های ثروتمند نداشتن اطلاعات آماری درست از دارایی های مردم است.

عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس گفت: با حذف دهک ثروتمند ۳۰ درصد از مقدار یارانه ای که الان دولت به مردم می دهد کاسته می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات