شرکت ایران خودرو خراسان از ابتدای امسال تا دهم آبان ماه جاری موفق به تولید ۳۲ هزار و ۹۵۵ د ستگاه خودرو شد که بیشتر پارس سال و پارس دوگانه سوز بوده است.

به گزارش ایکوپرس، محمد مهدی سیادت، مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان با بیان این مطلب اظهار کرد: تلاش برای افزایش تولید با توجه به بهینه سازی زنجیره تامین و لجستیک در این شرکت نتایج خوبی در پی داشته و با وجود مشکلات ناشی از تحریم، شرکت کوشش همه جانبه ای را برای تولید بیشتر خودرو به کار گرفته است.

وی ادامه داد: اگر چه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تولید در این شرکت کاهش یافته اما با در نظر گرفتن همه مشکلات که گریبانگیر صنعت خودرو شده، رقم تولید بیش از ۳۲ هزار خودرو امیدبخش است.

وی افزود: تولید خودروی ۴۰۵ نیز پس از خودروی پارس دراولویت فعالیت های تولیدی شرکت ایران خودرو خراسان قرار دارد.

سیادت تصریح کرد: افزایش کیفیت یکی از هدف های راهبردی شرکت ایران خودرو خراسان است و به همین دلیل خودروهای تولید شده در این شرکت در بازارهای داخلی و خارجی از محبوبیت وی‍ژه ای برخوردار است.

گفتنی است، ایران خودرو خراسان فعالیت خودر را از سال ۱۳۸۴ آغاز و تا کنون ۶۵۶هزار دستگاه انواع خودرو تولید کرده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات